Hotline: 0936.288.112Xem tin ngày 22/03/2018 Duy nhất

NỔI BẬT Những gì đang định hình thị trường

Đơn hàng Tôm Việt Nam bị từ chối vào Mỹ

Trong tháng 12/2017 FDA chỉ từ chối 1 đơn hàng tôm

Trong tháng 10/2017 FDA đã từ chối 1 đơn hàng tôm đến từ Việt Nam

Nguồn cung cá tra năm 2017

Tiến độ thả nuôi và thu hoạch cá tra tại ĐBSCL từ 1/1/17-08/9/17

Diện tích và sản lượng cá tra tại các tỉnh ĐBSCL 2 tháng đầu năm 2017

Nguồn cung cá tra 2016

Diện tích và sản lượng cá tra tại các tỉnh ĐBSCL 11 tháng 2016

Diện tích và sản lượng cá tra tại các tỉnh ĐBSCL 10 tháng 2016

Tin trên mạng

ABT không chịu ảnh hưởng từ lệnh tăng thuế nhập khẩu cá tra, basa của Mỹ

Xuất khẩu cá tra sang Mỹ: Cửa hẹp dần

Kết quả cuối cùng thuế CBPG cá tra XK vào Hoa Kỳ đợt xem xét hành chính lần thứ 13

Đồng Tháp phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng thuần ngọt

Bến Tre: Nhân rộng mô hình nuôi tôm hai giai đoạn

Giám sát xuất khẩu Tôm

Xuất khẩu tôm của Top 20 doanh nghiệp Việt Nam trong từ 1/3-13/3/18

Giám sát xuất khẩu Cá tra

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 28/02-06/03/2018 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)Đồ thị thị trường Tôm

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Bắc Mỹ tháng 1/2018 so sánh với cùng kỳ năm 2017

Trong tháng 2/2018, FDA đã từ chối 3 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Mỹ tháng1/2018 so sánh với cùng kỳ năm 2017

Đồ thị thị trường Cá tra

Tỷ trọng lượng xuất khẩu cá tra 2 tháng đầu năm 2018 đi các thị trường

Tin bài lưu

3/2018 (303 tin)

2/2018 (252 tin)

1/2018 (401 tin)

12/2017 (369 tin)

11/2017 (398 tin)

10/2017 (378 tin)

9/2017 (351 tin)

8/2017 (392 tin)

7/2017 (370 tin)

6/2017 (349 tin)

5/2017 (320 tin)

4/2017 (350 tin)

3/2017 (402 tin)

2/2017 (337 tin)

1/2017 (264 tin)

12/2016 (369 tin)

11/2016 (357 tin)

10/2016 (333 tin)