Hotline: 0936.288.112


Cá Rô Phi

 

Giá ếch tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con tại Hậu Giang ổn định

Giá cá trê vàng tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con tại các tỉnh ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con tại các tỉnh ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại các tỉnh ĐBSCL ổn định

Thị trường cá có vảy ngày 8/4/2020:

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 25/3-31/3/2020

Giá ếch tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con tại Hậu Giang ổn định

Giá cá trê vàng tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con tại các tỉnh ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con tại các tỉnh ĐBSCL ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại các tỉnh ĐBSCL ổn định

Thị trường cá vảy ngày 7/4/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 25/3-31/3/2020

Giá ếch tại Đồng Tháp giảm 1000 đ/kg

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con tại Hậu Giang giảm 1000 đ/kg

Giá cá trê vàng tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con tại các tỉnh Cần Thơ và Hậu Giang giảm 2000 đ/kg