Hotline: 0936.288.112


Cá Rô Phi

 

Giá Ếch tại Đồng Tháp ngày 13/7/2020

Giá cá Thát lát cỡ 450 gr/con tại ĐBSCL ngày 13/7/2020

Giá cá Trê vàng tại Đồng Tháp ngày 13/7/2020

Giá cá Lóc cỡ 700-800gr/con tại các tỉnh ĐBSCL ngày 13/7/2020

Giá cá Rô phi cỡ 500-600 gr/con tại các tỉnh ĐBSCL ngày 13/7/2020

Giá cá Điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại các tỉnh ĐBSCL ngày 13/7/2020

Thị trường Cá có vảy ngày 11/7/2020: Giá cá Trê vàng tại Đồng Tháp tăng khá mạnh trong khi giá cá Điêu hồng, cá Lóc tại các tỉnh ĐBSCL giảm nhẹ

Giá cá Trê vàng tại Đồng Tháp ngày 11/7/2020

Giá cá Lóc cỡ 700-800gr/con tại Đồng Tháp ngày 11/7/2020

Giá cá Điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại các tỉnh ĐBSCL ngày 11/7/2020

Thị trường Cá có vảy ngày 10/7/2020: Giá Cá có vảy tại ĐBSCL ổn định

Giá cá Thát lát cỡ 450 gr/con tại ĐBSCL ngày 10/7/2020

Giá cá Trê vàng tại Đồng Tháp ngày 10/7/2020

Giá cá Lóc cỡ 700-800gr/con tại ĐBSCL ngày 10/7/2020

Giá cá Rô phi cỡ 500-600 gr/con tại các tỉnh ĐBSCL ngày 10/7/2020

Giá cá Điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL ngày 10/7/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá Lóc của Việt Nam từ ngày 1/7-7/7/2020

Giá Ếch tại Đồng Tháp ngày 10/7/2020

Thị trường Cá có vảy ngày 9/7/2020: Giá Cá có vảy tại ĐBSCL ổn định

Giá Ếch tại Đồng Tháp ngày 9/7/2020