Hotline: 0936.288.112


Cá Rô Phi

 

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 22/7/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 22/7/2019 tại Cần Thơ, Hậu Giang ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 22/7/2019 tại Đồng Tháp, An Giang ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 22/7/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 10/7-16/7/2019

Thị trường cá vảy ngày 19/7/2019

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 19/7/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 19/7/2019 tại Đồng Tháp, An Giang giảm

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 19/7/2019 tại Cần Thơ, Hậu Giang giảm

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 19/7/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá ếch ngày 19/7/2019 tại Đồng Tháp giảm

Giá cá rô đầu vuông ngày 19/7/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 19/7/2019 tại Cần Thơ ổn định

Thị trường cá vảy ngày 18/7/2019

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 18/7/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 18/7/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 18/7/2019 tại Cần Thơ ổn định

Thị trường cá vảy ngày 17/7/2019

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 17/7/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 17/7/2019 tại Đồng Tháp ổn định