Hotline: 0936.288.112


Cá Rô Phi

 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 11/9-17/9/2019

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 20/9/2019 tại Đồng Tháp tăng

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 20/9/2019 tại Đồng Tháp, Trà Vinh ổn định

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 20/9/2019 tại Cần Thơ giảm

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 20/9/2019 tại Cần Thơ giảm

Giá ếch ngày 20/9/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá rô đầu vuông ngày 20/9/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 20/9/2019 tại Cần Thơ ổn định

Thị trường cá vảy ngày 19/09/2019: Giá cá vảy nội địa ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 4/9-10/9/2019

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 19/9/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 19/9/2019 tại Đồng Tháp, Trà Vinh ổn định

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 19/9/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 19/9/2019 tại An Giang, Đồng Tháp ổn định

Giá ếch ngày 19/9/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá rô đầu vuông ngày 19/9/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 19/9/2019 tại Cần Thơ ổn định

Thị trường cá vảy ngày 18/09/2019: Giá cá vảy nội địa ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 4/9-10/9/2019

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 18/9/2019 tại Đồng Tháp ổn định