Hotline: 0936.288.112


Cá Rô Phi

 

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 22/11/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 22/11/2019 tại Trà Vinh giảm

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 22/11/2019 tại Vĩnh Long, Hậu Giang tăng

Thị trường cá có vảy ngày 21/11/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 05/11-12/11/2019

Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 21/11/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá rô đầu vuông ngày 21/11/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá ếch ngày 21/11/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 21/11/2019 tại Hậu Giang ổn định

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 21/11/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 21/11/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 21/11/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Thị trường cá có vảy ngày 20/11/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 05/11-12/11/2019

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 20/11/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 20/11/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 20/11/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Thị trường cá có vảy ngày 19/11/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 05/11-12/11/2019

Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 19/11/2019 tại Cần Thơ ổn định