Hotline: 0936.288.112


Cá Rô Phi -> Giá Cá Rô Phi

 

Giá ếch ngày 22/1/2020 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 21/1/2020 tại Hậu Giang ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 22/1/2020 tại An Giang ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 22/1/2020 tại Đồng Tháp ổn định

Thị trường cá có vảy ngày 21/1/2020

Giá ếch ngày 21/1/2020 tại Đồng Tháp giảm nhẹ

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 21/1/2020 tại Hậu Giang giảm nhẹ

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 21/1/2020 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 21/1/2020 tại An Giang giảm nhẹ

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 21/1/2020 tại Đồng Tháp giảm nhẹ

Thị trường cá có vảy ngày 20/1/2020

Giá ếch ngày 20/1/2020 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 20/1/2020 tại Hậu Giang ổn định

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 20/1/2020 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 20/1/2020 tại Trà Vinh ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 20/1/2020 tại An Giang ổn định

Thị trường cá có vảy ngày 17/1/2020

Giá ếch ngày 17/1/2020 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 17/1/2020 tại Hậu Giang ổn định

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 17/1/2020 tại Đồng Tháp ổn định