Hotline: 0936.288.112


Cá Rô Phi -> Giá Cá Rô Phi

 

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 22/11/2019 tại Trà Vinh giảm

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 22/11/2019 tại Vĩnh Long, Hậu Giang tăng

Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 21/11/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá rô đầu vuông ngày 21/11/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá ếch ngày 21/11/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 21/11/2019 tại Hậu Giang ổn định

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 21/11/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 21/11/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 21/11/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 20/11/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 20/11/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 20/11/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 19/11/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá rô đầu vuông ngày 19/11/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá ếch ngày 19/11/2019 tại Đồng Tháp tăng

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 19/11/2019 tại Hậu Giang ổn định

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 19/11/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 19/11/2019 tại Đồng Tháp, An Giang tăng

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 19/11/2019 tại Đồng Tháp, An Giang tăng

Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 18/11/2019 tại Cần Thơ ổn định