Hotline: 0936.288.112


Cá Rô Phi -> Xuất khẩu Cá Rô Phi

 

Thị trường cá có vảy ngày 8/4/2020:

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 25/3-31/3/2020

Thị trường cá vảy ngày 7/4/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 25/3-31/3/2020

Thị trường cá vảy ngày 6/4/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 25/3-31/3/2020

Thị trường cá có vảy ngày 3/4/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá trê của Việt Nam từ ngày 25/3-31/3/2020

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại các tỉnh ĐBSCL ổn định

Thị trường cá có vảy ngày 1/4/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 18/3-24/3/2020

Thị trường cá có vảy ngày 31/3/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 18/3-24/3/2020

Thị trường cá có vảy ngày 30/3/02020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá trê của Việt Nam từ ngày 18/3-24/3/2020

Thị trường cá có vảy ngày 27/3/2020

Thị trường cá có vảy ngày 26/3/2020

Thị trường cá có vảy ngày 25/3/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá trê của Việt Nam từ ngày 11/3-17/3/2020

Thị trường cá có vảy ngày 24/3/2020