Hotline: 0936.288.112


Cá Rô Phi -> Xuất khẩu Cá Rô Phi

 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 05/11-12/11/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 05/11-12/11/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 30/10-5/11/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 23/10-29/10/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 23/10-29/10/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 16/10-22/10/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 16/10-22/10/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 2/10-8/10/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 25/9-1/10/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 25/9-1/10/2019

Giữa căng thẳng thương mại, Mỹ tiếp tục nhập khẩu cá rô phi từ Trung Quốc

Những diễn biến căng thẳng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có thể tiếp tục nổ ra, nhưng các nhà nhập khẩu cá rô phi Trung Quốc của Mỹ vẫn sẵn sàng tiếp tục mua hàng, thậm chí với giá cao hơn, do khối lượng dự trữ đã cạn kiệt.

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 11/9-17/9/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 11/9-17/9/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 4/9-10/9/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 4/9-10/9/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 4/9-10/9/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 28/8-3/9/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 21/8-27/8/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 21/8-27/8/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 14/8-20/8/2019