Hotline: 0936.288.112


Cá Rô Phi -> Xuất khẩu Cá Rô Phi

 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 8/1-14/1/2020

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 22/1/2020 tại Đồng Tháp ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 8/1-14/1/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 1/1-7/1/2020

Thị trường cá có vảy ngày 10/1/2020

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 10/1/2020 tại Đồng Tháp ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 25/12-31/12/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 25/12-31/12/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 25/12-31/12/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 25/12-31/12/2019

Thị trường cá có vảy ngày 7/7/2020

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 7/1/2020 Đồng Tháp ổn định

Thị trường cá có vảy ngày 3/1/2020

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 3/1/2020 Đồng Tháp ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 17/12-24/12/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 17/12-24/12/2019

Thị trường cá có vảy ngày 31/12/2019

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 31/12/2019 tại Đồng Tháp, Vĩnh Long ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 18/12-24/12/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 18/12-24/12/2019

Thị trường cá có vảy ngày 30/12/2019

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 30/12/2019 tại Vĩnh Long giảm nhẹ

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 18/12-24/12/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 18/12-24/12/2019

Thị trường cá có vảy ngày 27/12/2019

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 27/12/2019 tại An Giang ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 18/12-24/12/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 18/12-24/12/2019

Thị trường cá có vảy ngày 26/12/2019

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 26/12/2019 tại Vĩnh Long tăng nhẹ

Thị trường cá có vảy ngày 25/12/2019

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 25/12/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 11/12-17/12/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 4/12-10/12/2019