Hotline: 0936.288.112


Cá Rô Phi -> Xuất khẩu Cá Rô Phi

 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 4/9-10/9/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 4/9-10/9/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 4/9-10/9/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 28/8-3/9/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 21/8-27/8/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 21/8-27/8/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 14/8-20/8/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 7/8-13/8/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 7/8-13/8/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 24/7-30/7/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 24/7-30/7/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 17/7-23/7/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 17/7-23/7/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 10/7-16/7/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 10/7-16/7/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 3/7-9/7/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 3/7-9/7/2019

Hiệp định CPTPP: Cá tra và cá rô phi của Việt Nam hưởng mức thuế suất nhập khẩu 0%

Việt Nam mục tiêu sản lượng cá rô phi 400000 tấn vào năm 2030

Xuất khẩu cá rô phi năm 2017 của Việt Nam đạt 45 triệu USD, tăng 32% so với năm 2016 và sẽ tăng mạnh trong những thời gian tới nếu cá được sản xuất với giá thành thấp, an toàn thực phẩm.

Một số đơn hàng xuất khẩu rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/3-19/3/2019