Hotline: 0936.288.112


Cá Rô Phi -> Xuất khẩu Cá Rô Phi

 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 3/7-9/7/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 3/7-9/7/2019

Hiệp định CPTPP: Cá tra và cá rô phi của Việt Nam hưởng mức thuế suất nhập khẩu 0%

Việt Nam mục tiêu sản lượng cá rô phi 400000 tấn vào năm 2030

Xuất khẩu cá rô phi năm 2017 của Việt Nam đạt 45 triệu USD, tăng 32% so với năm 2016 và sẽ tăng mạnh trong những thời gian tới nếu cá được sản xuất với giá thành thấp, an toàn thực phẩm.

Một số đơn hàng xuất khẩu rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/3-19/3/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 21/11-27/11/2018

Trong ngày 27/11/2018, giá xuất khẩu cá bỏ nội tạng đông lạnh đi thị trường France ở mức 3.350 USD/tấn (CFR;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 10/10-16/10/2018

Trong ngày 16/10/2018, giá xuất khẩu cá rô phi fillet đông lạnh đi thị trường Thailand ở mức 4.800 USD/tấn (FOB;TTR).

Thời kỳ hoàng kim của cá rô phi Trung Quốc có thể chấm dứt vì lệnh thuế của ông Trump

Cá rô phi Trung Quốc đã có mặt tại nhiều nhà hàng ở Mỹ trong hơn một thập kỷ qua và vẫn đang trong xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, với lệnh thuế 10% áp lên mặt hàng thủy sản nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, thời kỳ hoàng kim của cá rô phi Trung Quốc tại đất Mỹ có thể dần kết thúc.

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 4/7-11/7/2018

Trong ngày 5/7/2018, giá xuất khẩu cá rô phi nguyên con đông lạnh size 300-500gr đi thị trường Portugal ở mức 1.260 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 4/7-11/7/2018

Trong ngày 5/7/2018, giá xuất khẩu cá diêu hồng NCLS size 800gr/UP đi thị trường Netherlands ở mức 2.960 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 12/06/2018, giá xuất khẩu cá rô phi đông lạnh size 200-255 gr đi thị trường Singapore ở mức 3.350 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 06/06-12/06/2018

Trong ngày 12/06/2018, giá xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh nguyên con size 800 gr up đi thị trường Korea (Republic) ở mức 2.550 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 09/05-16/05/2018

Trong ngày 09/05/2018, giá xuất khẩu cá điêu hồng nguyên con làm sạch đông lạnh đi thị trường Korea (Republic) ở mức 2.500 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 09/05-16/05/2018

Trong ngày 15/05/2018, giá xuất khẩu cá rô phi tươi làm sạch đông lạnh size 350/550 gr đi thị trường Mỹ ở mức 1.608 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá diêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 07/03-13/03/2018

Có công ty xuất khẩu cá diêu hồng cắt khúc size 150-200 gr/miếng đi thị trường Hà Lan với mức giá hơn 2,64 USD/kg CNF trong ngày 12/3/2018.

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 07/03-13/03/2018

Có công ty xuất khẩu cá rô phi cắt khúc size 150-200 gr/miếng đi thị trường Hà Lan với mức giá hơn 2 USD/kg CNF trong ngày 12/3/2018.

Thông báo nâng cấp hệ thống website agromonitor và viettraders

Một số đơn hàng xuất khẩu cá diêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 21/02-27/02/2018

Trong ngày 23/02/2018, giá xuất khẩu cá diêu hồng NCLS 500/800 GR đông lạnh đi thị trường Korea (Republic) ở mức 2.550 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 21/02-27/02/2018

Trong ngày 24/02/2018, giá xuất khẩu cá rô phi tươi nguyên con đông lạnh size 750/950 gr đi thị trường Mỹ ở mức 1.916 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá diêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 07/02-13/02/2018

Trong ngày 13/02/2018, giá xuất khẩu cá diêu hồng đông lạnh đi thị trường Trung Quốc ở mức 1.800 USD/tấn (CFR;TTR).