Hotline: 0936.288.112


Cá Rô Phi -> Xuất khẩu Cá Rô Phi

 

Thị trường Cá có vảy ngày 11/7/2020: Giá cá Trê vàng tại Đồng Tháp tăng khá mạnh trong khi giá cá Điêu hồng, cá Lóc tại các tỉnh ĐBSCL giảm nhẹ

Thị trường Cá có vảy ngày 10/7/2020: Giá Cá có vảy tại ĐBSCL ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá Lóc của Việt Nam từ ngày 1/7-7/7/2020

Thị trường Cá có vảy ngày 9/7/2020: Giá Cá có vảy tại ĐBSCL ổn định

Thị trường Cá có vảy ngày 8/7/2020: Giá Cá có vảy ở ĐBSCL ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá Rô phi của Việt Nam từ ngày 24/6-30/6/2020

Thị trường Cá có vảy ngày 7/7/2020: Tại Đồng Tháp, giá cá Trê vàng tăng khá mạnh trong khi giá cá Điêu hồng, Ếch giảm nhẹ

Một số đơn hàng xuất khẩu cá Điêu hồng của Việt Nam từ ngày 24/6-30/6/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá Trê của Việt Nam từ ngày 24/6-30/6/2020

Thị trường Cá có vảy ngày 3/7/2020: Giá cá Điêu hồng ở An Giang, cá Trê vàng tại Đồng Tháp tăng nhẹ

Một số đơn hàng xuất khẩu cá Lóc của Việt Nam từ ngày 24/6-30/6/2020

Thị trường Cá có vảy ngày 2/7/2020: Giá Cá có vảy tại ĐBSCL ổn định

Thị trường Cá có vảy ngày 1/7/2020: Giá Cá có vảy tại ĐBSCL ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá Điêu hồng của Việt Nam từ ngày 17/6-23/6/2020

Thị trường Cá có vảy ngày 30/6/2020: Giá cá Lóc tại Đồng Tháp giảm 1500 đ/kg, giá cá Thát lát tại An Giang giảm 2000-3000 đ/kg

Một số đơn hàng xuất khẩu cá Rô phi của Việt Nam từ ngày 17/6-23/6/2020

Thị trường Cá có vảy ngày 29/6/2020: Giá Cá có vảy ở ĐBSCL ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá Trê của Việt Nam từ ngày 17/6-23/6/2020

Thị trường Cá có vảy ngày 26/6/2020: Giá Cá có vảy tại ĐBSCL ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá trê của Việt Nam từ ngày 17/6-23/6/2020