Hotline: 0936.288.112


Cá tra -> Giá Cá tra

 

Giám sát giá cá tra tuần từ 2/4-8/4/2020

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL trong tuần này không thay đổi về giá so với tuần trước nhưng nhu cầu bắt cá nguyên liệu trên thị trường trong tuần này có chiều hướng sụt giảm

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 25/3-31/3/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 25/3-31/3/2020

Giá cá tra ngày 9/4/2020

Thị trường cá tra ngày 8/4/2020:

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hồng Kông từ ngày 25/3-31/3/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet / nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 25/3-31/3/2020

Giá cá tra ngày 8/4/2020

Thị trường cá tra ngày 7/4/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 25/3-31/3/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 25/3-31/3/2020

Giá cá tra ngày 7/4/2020

Giá cá tra tại chợ gấp đôi giá thương lái mua của ngư dân

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các nhà nhập khẩu cá tra ở thị trường Châu Âu tạm hoãn nhập hàng, Trung Quốc mua cầm chừng, đã làm cho giá cá tra tại thị trường nội tỉnh giảm mạnh.

Thị trường cá tra ngày 6/4/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 25/3-31/3/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 25/3-31/3/2020

Giá cá tra ngày 6/4/2020

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần này ít có hợp đồng bắt mới, nhiều công ty lớn chuyển về bắt cá nhà và 1 số ít công ty/đơn vị gia công thông báo tạm điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất ngắn hạn

Giám sát giá cá tra tuần từ 26/3-1/4/2020