Hotline: 0936.288.112


Cá tra -> Giá Cá tra

 

Giám sát giá cá tra tuần từ 14/11-20/11/2019

Giá cá tra nguyên liệu ổn định nhưng mức độ giao dịch có phần chững lại và có chiều hướng đi xuống so với các tuần trước

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 21/11

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 20/11

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 19/11

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 18/11

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 15/11/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 15/11/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 14/11/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 13/11/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 12/11/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 11/11/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 8/11/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 7/11/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 6/11/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 5/11/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 4/11/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 1/11/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 31/10/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 30/10/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 29/10/2019