Hotline: 0936.288.112


Cá tra -> Giá Cá tra

 

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Đồng Tháp ngày 13/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại An Giang ngày 13/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại An Giang ngày 13/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Cần Thơ ngày 13/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Cần Thơ ngày 13/7/2020

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Đồng Tháp ngày 13/7/2020

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại An Giang ngày 13/7/2020

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Cần Thơ ngày 13/7/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 1/7-7/7/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 1/7-7/7/2020

Thị trường Cá vảy ngày 10/7/2020: Tại An Giang, các công ty bắt ngoài rất ít, hầu hết các công ty vẫn bắt cá nhà hoặc cá trong hệ thống gia công liên kết

Cần liên kết trong nghề nuôi cá tra

Xuất khẩu cá tra sang thị trường Hoa Kỳ: Kiểm soát chặt dư lượng kháng sinh

Với yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng sản phẩm, các DN cá tra của Việt Nam cần thực hiện tốt những quy chuẩn từ vùng nuôi, quy trình nuôi, thu hoạch, sơ chế cho tới chế biến để thâm nhập thị trường Hoa Kỳ được thuận lợi.

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp ngày 10/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Đồng Tháp ngày 10/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại An Giang ngày 10/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại An Giang ngày 10/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Cần Thơ ngày 10/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Cần Thơ ngày 10/7/2020

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại An Giang ngày 10/7/2020