Hotline: 0936.288.112


Cá tra -> Xuất khẩu Cá tra

 

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 1/7-7/7/2020

Thị trường Cá vảy ngày 10/7/2020: Tại An Giang, các công ty bắt ngoài rất ít, hầu hết các công ty vẫn bắt cá nhà hoặc cá trong hệ thống gia công liên kết

Cần liên kết trong nghề nuôi cá tra

Xuất khẩu cá tra sang thị trường Hoa Kỳ: Kiểm soát chặt dư lượng kháng sinh

Với yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng sản phẩm, các DN cá tra của Việt Nam cần thực hiện tốt những quy chuẩn từ vùng nuôi, quy trình nuôi, thu hoạch, sơ chế cho tới chế biến để thâm nhập thị trường Hoa Kỳ được thuận lợi.

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 1/7-7/7/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 1/7-7/7/2020

Thị trường Cá tra (2/7-8/7/2020) - Thị trường Cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL duy trì trạng thái giá thấp trong đầu tháng 7/2020 khi đầu ra xuất khẩu tiếp tục gặp khó

Top 10 thị trường nhập khẩu Cá tra lớn nhất trong kỳ 24/6-30/6/2020

Lượng xuất khẩu Cá tra trong 6 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng nhẹ tại thị trường Trung Quốc- Hồng Kông và Mỹ nhưng suy giảm mạnh tại các thị trường khác so với cùng kỳ năm trước, %

Thị trường Cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL duy trì trạng thái giá thấp trong đầu tháng 7/2020 khi đầu ra xuất khẩu tiếp tục gặp khó

Thị trường Cá tra ngày 9/7/2020: Một số công ty lớn bắt cá trong hợp đồng mới ký với lượng bắt ổn định như tuần trước

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 24/6-30/6/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 24/6-30/6/2020

Thị trường Cá tra ngày 8/7/2020: Giá Cá tra nguyên liệu trong một số hợp đồng mới ký của các công ty lớn ổn định như tuần trước

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet / nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 24/6-30/6/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hồng Kông từ ngày 24/6-30/6/2020

Thị trường Cá tra ngày 7/7/2020 : Các công ty mua cá ngoài rất ít, một số công ty bắt cá trong hợp đồng cũ đã ký, còn lại hầu hết các công ty vẫn tiếp tục bắt cá nhà

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 24/6-30/6/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mexico từ ngày 24/6-30/6/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 24/6-30/6/2020