Hotline: 0936.288.112


cá tra

Thị trường cá tra ngày 27/2/2020 (cập nhật 11-12h)

-

Thị trường cá tra ngày 27/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 12/2-18/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 12/2-18/2/2020

-

Giá cá tra ngày 27/2/2020

-

Thêm cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp xuất khẩu cá tra

- Đợt kiểm tra của Đoàn thanh tra an toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) là cơ hội có thêm nhiều doanh nghiệp Việt xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ hưởng thuế suất bằng 0%.

Thị trường cá tra ngày 26/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 12/2-18/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet / nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 12/2-18/2/2020

-

Giá cá tra ngày 26/2/2020

-

Thị trường cá tra ngày 25/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Bắc Mỹ từ ngày 12/2-18/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 12/2-18/2/2020

-

Giá cá tra ngày 25/2/2020

-

Thị trường cá tra ngày 24/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 12/2-18/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 12/2-18/2/2020

-

Lượng giao hàng đi thị trường Trung Quốc tiếp tục ở mức thấp và không có giao dịch qua đường bộ

-

Giá cá tra 24/2/2020

-

Thị trường cá thịt trắng trên thế giới cập nhật ngày 13/2/2020

-

Đến giữa tháng 2/2020, xuất khẩu cá tra qua các cửa khẩu đường bộ sang thị trường Trung Quốc vẫn đóng băng, chỉ đi được lác đác qua đường biển, tấn

-

Giám sát giá cá tra tuần từ 13/2-19/2/2020

-

Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL giảm nhẹ 300 đ/kg so với tuần trước, đồng thời một số công ty tại Đồng Tháp cắt giảm công xuất chế biến

-

Thị trường cá tra (13/2-19/2/2020) - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL giảm nhẹ 300 đ/kg so với tuần trước

-

Thị trường cá tra ngày 21/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 12/2-18/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 12/2-18/2/2020

-

Giá cá tra ngày 21/2/2020

-

Ngành hàng cá tra chờ cơ hội phục hồi

- Thị trường Trung Quốc chiếm đến 33% giá trị cá tra xuất khẩu của Việt Nam, nên khi xảy ra dịch Covid-19 đã khiến các doanh nghiệp trong ngành hàng này lao đao. Trong lúc chờ cơ hội phục hồi, việc chủ động chuyển hướng thị trường, phát triển hơn kênh bán hàng, tiêu thụ nội địa là điều cần làm.

Thị trường cá tra ngày 20/2/2020

-