Hotline: 0936.288.112


cửa khẩu

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Brazil từ ngày 18/10-25/10/2016

- Trong ngày 25/10, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Brazil ở mức 2.176 USD/tấn (CIF;CAD).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 20/10-25/10/2016

- Trong ngày 25/10, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr đi thị trường Thái Lan ở mức 1.600 USD/tấn (CIF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hồng Kông từ ngày 18/10-25/10/2016

- Trong ngày 25/10, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr & 220 gr up đi thị trường Hồng Kông ở mức 1.670 USD/tấn (CFR;DP).