Hotline: 0936.288.112


giá cá rô phi

Thị trường cá rô phi ngày 26/8/2016

- Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con tại An Giang và Cần Thơ ổn định ở mức 30.500-32.000 đồng/kg.

Thị trường cá rô phi ngày 15/07/2015 (Tổng hợp)

- Giá cá rô phi nguyên liệu tại Cần Thơ ngày 15/07 tiếp tục ổn định ở mức 33.000 đồng/kg.

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 06/07-07/07/2015

- Xuất khẩu cá rô phi nguyên con đông lạnh sang thị trường Mỹ ngày 07/07/2015 ở mức 1.852 USD/tấn (C&F;TTR)

Giá cá rô phi tại Cần Thơ ngày 15/07/2015

- Giá cá rô phi nguyên liệu tại Cần Thơ ngày 15/07 tiếp tục ổn định ở mức 33.000 đồng/kg.

Thị trường cá rô phi ngày 13/07/2015 (tổng hợp)

- Giá cá rô phi nguyên liệu tại Cần Thơ ngày ngày 13/07 tiếp tục ổn định ở mức 33.000 đồng/kg.

Thị trường cá rô phi ngày 10/07/2015 (Tổng hợp)

- Giá cá rô phi nguyên liệu tại Cần Thơ ngày ngày 10/07 giữ giá ở mức tăng từ ngày 08/07 trước đó, đạt 33.000 đồng/kg.

Giá cá rô phi nguyên liệu tại Cần Thơ ngày 10/07/2015

- Giá cá rô phi nguyên liệu tại Cần Thơ ngày ngày 10/07 giữ giá ở mức tăng từ ngày 08/07 trước đó, đạt 33.000 đồng/kg.

Đối tác lớn nhập khẩu cá rô phi của Việt Nam từ ngày 01/07-03/07/2015

- Đối tác Tropic Coast Enterprises Srl đã nhập khẩu cá rô phi của Việt Nam vào thị trường Dominican Republic ngày 03/07/2015 với tổng lượng 104 tấn, trị giá 99.724 USD/tấn

Giá cá rô phi tại Cần Thơ ngày 08/07/2015

- Giá cá rô phi nguyên liệu tại Cần Thơ ngày 08/07 được điều chỉnh tăng lên so với đầu tuần ở mức 33.000 đồng/kg.

Thị trường cá rô phi ngày 08/07/2015 (tổng hợp)

- Giá cá rô phi nguyên liệu tại Cần Thơ ngày 08/07 được điều chỉnh tăng lên so với đầu tuần ở mức 33.000 đồng/kg

Thị trường cá rô phi ngày 06/07/2015 (Tổng hợp)

- Giá cá rô phi nguyên liệu tại Cần Thơ ổn định so với cuối tuần trước ở mức 30.000 đồng/kg.

Giá cá rô phi tại Cần Thơ ngày 06/07/2015

- Giá cá rô phi nguyên liệu tại Cần Thơ ổn định so với cuối tuần trước ở mức 30.000 đồng/kg.

Thị trường cá rô phi ngày 02/07/2015 (Tổng hợp)

- Giá cá rô phi nguyên liệu tại Cần Thơ ổn định ở mức 30.000 đồng/kg.

Giá cá rô phi tại Cần Thơ ngày 02/07/2015

- Giá cá rô phi nguyên liệu tại Cần Thơ ổn định ở mức 30.000 đồng/kg.

Thị trường cá rô phi ngày 29/06/2015 (Tổng hợp)

- Tại Cần Thơ, giá cá rô phi nguyên liệu ổn định từ mức tăng ngày 24/06 ở mức 30.000 đồng/kg.

Giá cá rô phi tại Cần Thơ ngày 29/06/2015

- Tại Cần Thơ, giá cá rô phi nguyên liệu ổn định từ mức tăng ngày 24/06 ở mức 30.000 đồng/kg.

Thị trường cá rô phi ngày 26/06/2015 (Tổng hợp)

- Tại Cần Thơ, giá cá rô phi nguyên liệu tuần này ổn định từ mức tăng ngày 24/06 ở mức 30.000 đồng/kg.

Giá cá rô phi tại Cần Thơ ngày 26/06/2015

- Tại Cần Thơ, giá cá rô phi nguyên liệu tuần này ổn định từ mức tăng ngày 24/06 ở mức 30.000 đồng/kg.

Thị trường cá rô phi ngày 24/06/2015 (tổng hợp)

- Giá cá rô phi nguyên liệu tại Cần Thơ ngày 24/06 tăng nhẹ so với tuần trước

Giá cá rô phi tại Cần Thơ ngày 24/06/2015

- Giá cá rô phi nguyên liệu tại Cần Thơ ngày 24/06 tăng nhẹ so với tuần trước

Thị trường cá rô phi ngày 17/06/2015 (Tổng hợp)

- Tại Cần Thơ, giá cá rô phi nguyên liệu size 350-700gr/con tăng nhẹ trở lại sau khi liên tục ổn định từ ngày 25/05.

Giá cá rô phi nguyên liệu tại Cần Thơ ngày 17/06/2015

- Tại Cần Thơ, giá cá rô phi nguyên liệu size 350-700gr/con tăng nhẹ trở lại sau khi liên tục ổn định từ ngày 25/05

Thị trường cá rô phi thế giới: Nguồn cung tăng

- Sản lượng cá rô phi trên toàn cầu sẽ tăng trong thời gian tới. Trong khi đó, nhu cầu loài cá này vẫn cao tại thị trường quốc tế cũng như tại các nước sản xuất. Trung Quốc vẫn là nguồn cung chính nhưng các nước châu Á khác cũng đang dần phát triển loài cá này. Việt Nam dự kiến sẽ tăng mạnh sản xuất cá rô phi trong năm 2015. Do nguồn cung tăng, nhu cầu cũng ở mức cao nên giá vẫn không giả

Giá cá rô phi tại Cần Thơ ngày 10/06/2015

- Tại Cần Thơ, giá cá rô phi nguyên liệu ổn định kể từ ngày 25/05, trên thị trường chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Thị trường cá rô phi ngày 10/06/2015 (tổng hợp)

- Tại Cần Thơ, giá cá rô phi nguyên liệu ổn định kể từ ngày 25/05.

Thị trường cá rô phi ngày 08/06/2015 (tổng hợp)

- Tại Cần Thơ, giá cá rô phi nguyên liệu vẫn ổn định so với tuần trước.

Giá cá rô phi tại cần Thơ ngày 08/06/2015

- Tại Cần Thơ, giá cá rô phi nguyên liệu vân ổn định so với tuần trước.

Thị trường cá rô phi ngày 05/06/2015 (tổng hợp)

- Tại Cần Thơ, giá cá rô phi nguyên liệu ổn định trong tuần qua.

Công ty cá rô phi của Côlômbia tiếp tục đạt chứng nhận ASC

- Trại nuôi cá rô phi Piscicola El Rosario của Colombia đã đạt chứng nhận của Hội đồng quản lý Nuôi trồng thủy sản (ASC), sau khi đã đạt chứng nhận Thực hành nuôi trồng thủy sản tối ưu (BAP) kể từ năm 2013.

Thị trường cá rô phi ngày 01/06/2015 (Tổng hợp)

- Tại Cần Thơ, thị trường cá rô phi nguyên iệu vẫn đứng giá so với tuần trước