Hotline: 0936.288.112


gia ca tra giong hom nay

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp ngày 13/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Đồng Tháp ngày 13/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại An Giang ngày 13/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại An Giang ngày 13/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Cần Thơ ngày 13/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Cần Thơ ngày 13/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Đồng Tháp ngày 13/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại An Giang ngày 13/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Cần Thơ ngày 13/7/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 1/7-7/7/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 1/7-7/7/2020

-

Thị trường Cá vảy ngày 10/7/2020: Tại An Giang, các công ty bắt ngoài rất ít, hầu hết các công ty vẫn bắt cá nhà hoặc cá trong hệ thống gia công liên kết

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp ngày 10/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Đồng Tháp ngày 10/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại An Giang ngày 10/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại An Giang ngày 10/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Cần Thơ ngày 10/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Cần Thơ ngày 10/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại An Giang ngày 10/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Đồng Tháp ngày 10/7/2020

-

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Cần Thơ ngày 10/7/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 1/7-7/7/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 1/7-7/7/2020

-

Thị trường Cá tra ngày 9/7/2020: Một số công ty lớn bắt cá trong hợp đồng mới ký với lượng bắt ổn định như tuần trước

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Đồng Tháp ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại An Giang ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại An Giang ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

-

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Cần Thơ ngày 9/7/2020

-