Hotline: 0936.288.112


giá cá tra nguyên liệu

Thị trường cá tra ngày 28/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 19/2-25/2/2020

-

Cập nhật tiến độ xuất khẩu cá tra kỳ 19/2-25/2/2020

-

Giá cá tra ngày 28/2/2020

-

Thị trường cá tra ngày 27/2/2020 (cập nhật 11-12h)

-

Thị trường cá tra ngày 27/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 12/2-18/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 12/2-18/2/2020

-

Thị trường cá tra ngày 26/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet / nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 12/2-18/2/2020

-

Giá cá tra ngày 26/2/2020

-

Thị trường cá tra ngày 25/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Nam Mỹ từ ngày 12/2-18/2/2020

-

Giá cá tra ngày 25/2/2020

-

Thị trường cá tra ngày 24/2/2020

-

Lượng giao hàng đi thị trường Trung Quốc tiếp tục ở mức thấp và không có giao dịch qua đường bộ

-

Giá cá tra 24/2/2020

-

Thị trường cá tra ngày 21/2/2020

-

Giá cá tra ngày 21/2/2020

-

Giá cá tra ngày 20/2/2020

-

Thị trường cá tra ngày 19/2/2020

-

Thị trường cá tra ngày 18/2/2020

-

Giá cá tra ngày 18/2/2020

-

Thị trường cá tra ngày 17/2/2020

-

Giá cá tra ngày 17/2/2020

-

Thị trường cá tra ngày 13/2/2020

-

Giá cá tra ngày 13/2/2020

-

Giá cá tra ngày 10/2/2020

-

Thị trường cá tra ngày 7/2/2020

-

Thị trường cá tra ngày 13/1/2020:

-