Hotline: 0936.288.112


gia ca tra xuat khau

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 22/10-25/10/2016

- Trong ngày 25/10, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 7-9 oz đi thị trường Mỹ ở mức 2.756 USD/tấn (C&F;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 21/10-25/10/2016

- Trong ngày 25/10, giá xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh size 1000-2000 gr đi thị trường Colombia ở mức 1.360 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra chế biến của Việt Nam ngày 07/08/2015

- Xuất khẩu cá tra fillet tẩm gia vị đông lạnh sang thị trường Hà Lan ngày 07/08/2015 ở mức 4.750 USD/tấn (CFR:TTR).

Đối tác lớn nhập khẩu cá tra Việt Nam vào thị trường EU từ ngày 13/08-14/08/2015

- Đối tác Prodimar Sa Immeuble C.M.C.I đã nhập khẩu cá tra Việt Nam vào thị trường Pháp ngày 14/08/2015 với tổng lượng đạt 22,5 tấn, trị giá 34.735 USD.

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet mạ băng của Việt Nam ngày 28/07/2015

- Xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh 80% net, 20% mạ băng sang thị trường Pháp ngày 28/07/2015 ở mức 2.010 USD/tấn (CFR;LC)

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 up của Việt Nam từ ngày 08/07-08/07/2015

- Xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 up sang thị trường Brazill ngày 08/07/2015 ở mức 1.280 USD/tấn (CFR;CAD)

Đối tác lớn nhập khẩu cá tra Việt Nam vào thị trường Trung Đông ngày 10/07/2015

- Đối tác Shawaya House Co. đã nhập khẩu cá tra Việt Nam vào thị trường Ả Rập Xê Út ngày 10/07/2015 với tổng lượng 75 tấn, trị giá 140.250 USD

Đối tác lớn nhập khẩu cá tra Việt Nam vào thị trường Nam Mỹ ngày 10/07/2015

- Đối tác Perte Distribuidora De Alimentos Ltda. Đã nhập khẩu cá tra Việt Nam vào thị trường Brazil ngày 10/07/2015 với tổng lượng 26 tấn, trị giá 53.820 USD

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra Việt Nam vào thị trường Trung Đông từ ngày 19/05-20/05/2015

- Xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh sang thị trường Ai Cập ngày 20/05/2015 ở mức 2.550 USD/tấn (CFR;CAD)