Hotline: 0936.288.112


giá cá tra

Thị trường cá tra ngày 9/12/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 9/12

-

Thị trường cá tra ngày 6/12/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 6/12

-

Giám sát giá cá tra tuần từ 28/11-4/12/2019

-

Thị trường cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL tiếp tục giao dịch trầm lắng tương tự nửa cuối tháng 11/2019, theo đó giá cá tra nguyên liệu ổn định như tuần trước

-

Thị trường cá tra (28/11-4/12/2019) - Thị trường cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL tiếp tục giao dịch trầm lắng

-

Thị trường cá tra ngày 5/12/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 5/11

-

Thị trường cá tra ngày 4/12/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 4/12

-

Thị trường cá tra ngày 3/12/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 3/12

-

Cá tra giống rớt giá, người nuôi lỗ nặng

- Giá thấp nên không ai đầu tư thì 6 tháng tới sẽ không có cá tra giống để thả

Thị trường cá tra ngày 29/11/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 29/11

-

Thị trường cá tra ngày 28/11/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 28/11

-

Giá xuất khẩu cá tra đi 2 thị trường chủ chốt là Mỹ và Trung Quốc trong tuần 3 tháng 11/2019 bắt đầu có xu hướng tăng trở lại, USD/kg

-

Tuần này, thị trường cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL giao dịch có phần chững lại so với tuần trước

-

Giám sát giá cá tra tuần từ 21/11-27/11/2019

-

Thị trường cá tra (21/11-27/11/2019) - Thị trường cá tra nguyên liệu tuần này giao dịch có phần chững lại so với tuần trước

-

Thị trường cá tra ngày 27/11/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 27/11

-

Thị trường cá tra ngày 26/11/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 26/11

-

Thị trường cá tra ngày 25/11/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 25/11

-

Thị trường cá tra ngày 22/11/2019

-

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 22/11

-