Hotline: 0936.288.112


giá tôm sú

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 20/2

-

Giá tôm thẻ tại Bình Định ngày 20/2

-

Thị trường tôm nguyên liệu tại Việt Nam tuần này vẫn giao dịch với mức giá tuần trước, nguồn cung tôm khan hiếm, đồng/kg

-

Giám sát giá tôm tuần từ 13/2-19/2/2020

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 19/2

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 7/2-13/2

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 17/2

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 14/2

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 13/2

-

Giám sát giá tôm tuần từ 6/2-12/2/2020

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 12/2

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 11/2

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 31/1-6/2

-

Giá tôm thẻ và tôm sú tại Tây Nam Bộ ngày 10/2

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 6/2

-

Giám sát giá tôm tuần từ 30/1-5/2/2020

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 5/2

-

Giá tôm thẻ và tôm sú tại Tây Nam Bộ ngày 4/2

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 3/2

-

Giám sát giá tôm tuần từ 9/1-15/1/2020

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 22/1

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 21/1

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 10/1-16/1

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 20/1

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 17/1

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 16/1

-

Giá tôm thẻ đá tại Bình Định ngày 16/1

-

Giám sát giá tôm tuần từ 9/1-15/1/2020

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 15/1

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 14/1

-