Hotline: 0936.288.112


giá tôm thẻ

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 18/6

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 17/6

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 7/6-13/6

-

Giám sát giá tôm tuần 10/6-14/6

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 14/6

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 13/6

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 12/6

-

Giá tôm tại Bình Định ngày 12/6

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 11/6

-

Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 11/6

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 10/6

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 16/5-23/5

-

Giám sát giá tôm tuần 3/6-7/6

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 7/6

-

Giá tôm thẻ chân trắng và tôm sú thương phẩm ở Trà Vinh tăng trở lại

- Từ đầu tháng Sáu đến nay, giá tôm thẻ chân trắng và tôm sú thương phẩm ở Trà Vinh đã tăng trở lại, với mức bình quân tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg (tùy loại) so với thời điểm tháng trước đó.

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 6/6

-

Giá tôm tại Bình Định ngày 6/6

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 5/6

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 4/6

-

Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 4/6

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 3/6

-

Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 3/6

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 16/5-23/5

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 31/5

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 30/5

-

Giá tôm thẻ tiếp tụt sụt giảm trong tuần cuối tháng 5 khi dịch bệnh đang giai đoạn cao điểm

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 29/5

-

Gái tôm tại Hà Tĩnh ngày 29/5

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 28/5

-

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 27/5

-