Hotline: 0936.288.112


giá tôm thẻ

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 28/2

-

Giá tôm thẻ giám sát tại nhà máy Kim Anh ngày 28/2

-

Giá tôm thẻ nguyên con tại nhà máy Minh Phú Cà Mau ngày 28/2

-

Giá tôm sú nguyên con công nghiệp tại nhà máy Thủy sản SVS ngày 28/2

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 27/2

-

Giá tôm thẻ tại Bình Định ngày 27/2

-

Giá tôm sú đã giảm mạnh do khó khăn đầu ra

-

Giám sát giá tôm tuần từ 20/2-26/2/2020

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 26/2

-

Giá tôm thẻ nguyên con tại nhà máy Minh Phú Hậu Giang ngày 26/2

-

Giá tôm thẻ giám sát tại nhà máy Sao Ta ngày 26/2

-

Giá tôm thẻ giám sát ao bạt kiểm kháng sinh tại nhà máy Giang Châu ngày 26/2

-

Giá tôm sú nguyên con công nghiệp tại nhà máy Thủy sản SVS ngày 25/2

-

Giá tôm thẻ tại nhà máy Stapimex ngày 25/2

-

Giá tôm thẻ muối đá khô giám sát tại nhà máy HOA ngày 25/2

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 14/2-20/2

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 24/2

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 20/2

-

Giá tôm thẻ tại Bình Định ngày 20/2

-

Thị trường tôm nguyên liệu tại Việt Nam tuần này vẫn giao dịch với mức giá tuần trước, nguồn cung tôm khan hiếm, đồng/kg

-

Giám sát giá tôm tuần từ 13/2-19/2/2020

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 19/2

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 7/2-13/2

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 17/2

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 14/2

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 13/2

-

Giám sát giá tôm tuần từ 6/2-12/2/2020

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 12/2

-

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 11/2

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 31/1-6/2

-