Hotline: 0936.288.112


thị trường tôm

Thị trường tôm ngày 10/4/2020 (Cập nhật 8h)

-

Thị trường tôm ngày 9/4/2020 (Cập nhật 12h)

-

Thị trường tôm ngày 9/4/2020 (Cập nhật 8h)

-

Thị trường tôm (2/4-8/4/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng trở lại

-

Thị trường tôm ngày 8/4/2020 (Cập nhật 12h)

-

Thị trường tôm ngày 8/4/2020 (Cập nhật 8h)

-

Thị trường tôm ngày 7/4/2020 (Cập nhật 11h)

-

Thị trường tôm ngày 7/4/2020 (Cập nhật 8h)

-

Thị trường tôm ngày 6/4/2020 (Cập nhật 8h)

-

Thị trường tôm ngày 4/4/2020

-

Thị trường tôm ngày 3/4/2020 (Cập nhật 12h)

-

Thị trường tôm ngày 3/4/2020 (Cập nhật 8h)

-

Thị trường tôm (26/3-1/4/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục giảm

-

Thị trường tôm ngày 1/4/2020 (Cập nhật 11h30)

-

Thị trường tôm ngày 1/4/2020 (Cập nhật 8h)

-

Thị trường tôm ngày 31/3/2020 (Cập nhật 11h)

-

Thị trường tôm ngày 31/3/2020 (Cập nhật 8h)

-

Thị trường tôm ngày 30/3/2020 (Cập nhật 11h30)

-

Thị trường tôm ngày 30/3/2020 (Cập nhật 8h20)

-

Thị trường tôm ngày 27/3/2020 (Cập nhật 12h)

-

Thị trường tôm ngày 27/3/2020 (Cập nhật 8h)

-

Thị trường tôm ngày 26/3/2020 (Cập nhật 11h)

-

Thị trường tôm ngày 26/3/2020 (Cập nhật 8h)

-

Tương quan giữa sản lượng tôm thẻ thu hoạch (nguyên liệu) và xuất khẩu tôm thẻ 5 tháng đầu năm 2020, tấn

-

Thị trường Trung Quốc phục hồi – Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc lùi lịch giao hàng, hợp đồng tháng 4-5 giảm

-

Thị trường tôm (19/3-25/3/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục giảm

-

Thị trường tôm ngày 25/3/2020 (Cập nhật 11h30)

-

Thị trường tôm ngày 25/3/2020 (Cập nhật 8h)

-

Thị trường tôm ngày 24/3/2020 (Cập nhật 12h15)

-

Thị trường tôm ngày 24/3/2020 (Cập nhật 8h)

-