Hotline: 0936.288.112


thị trường tôm

Thị trường tôm ngày 20/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 19/9/2019

-

Thị trường tôm (12/9-18/9/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục tăng

-

Thị trường tôm ngày 18/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 17/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 16/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 13/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 12/9/2019

-

Tôm 8/2019 - Dự kiến trong tháng 9 nguồn cung tôm thẻ tại Việt Nam vẫn sụt giảm do sản xuất trong nước và nhập khẩu giảm

-

Thị trường tôm (5/9-11/9/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục tăng

-

Thị trường tôm ngày 11/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 10/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 9/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 6/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 5/9/2019

-

Thị trường tôm (29/8-4/9/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên tăng mạnh

-

Thị trường tôm ngày 4/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 3/9/2019

-

Thị trường tôm ngày 30/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 29/8/2019

-

Thị trường tôm (22/8-28/8/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên tăng mạnh

-

Thị trường tôm ngày 28/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 27/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 26/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 23/8/2019

-

Thị trường tôm (15/8-21/8/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

-

Thị trường tôm ngày 21/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 20/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 19/8/2019

-

Thị trường tôm ngày 16/8/2019

-