Hotline: 0936.288.112


thị trường tôm

Thị trường tôm ngày 22/11/2019

-

Cận cảnh thị trường tôm 10/2019: Nguồn cung tôm tại Việt Nam hạn chế, xuất khẩu trong tháng 10/2019 giảm so với cùng kỳ 2018

-

Thị trường tôm ngày 21/11/2019

-

Thị trường tôm (14/11-20/11/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu ít thay đổi

-

Thị trường tôm ngày 19/11/2019

-

Thị trường tôm ngày 18/11/2019

-

Tôm 10/2019 - Trong 10 tháng đầu năm 2019 ước tính sản lượng tôm thẻ sản xuất sụt giảm 18,26% so với cùng kỳ năm 2018

-

Thị trường tôm ngày 15/11/2019

-

Thị trường tôm ngày 14/11/2019

-

Thị trường tôm (7/11-13/11/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng mạnh

-

Thị trường tôm ngày 13/11/2019

-

Thị trường tôm ngày 12/11/2019

-

Thị trường tôm ngày 11/11/2019

-

Thị trường tôm ngày 8/11/2019

-

Thị trường tôm ngày 7/11/2019

-

Thị trường tôm (31/10-6/11/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi

-

Thị trường tôm ngày 6/11/2019

-

Thị trường tôm ngày 5/11/2019

-

Thị trường tôm ngày 4/11/2019

-

Thị trường tôm ngày 1/11/2019

-

Thị trường tôm (24/10-30/10/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

-

Thị trường tôm ngày 30/10/2019

-

Thị trường tôm ngày 29/10/2019

-

Thị trường tôm ngày 28/10/2019

-

Thị trường tôm ngày 25/10/2019

-

Thị trường tôm ngày 24/10/2019

-

Thị trường tôm (17/10-23/10/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng mạnh

-

Thị trường tôm ngày 23/10/2019

-

Thị trường tôm ngày 22/10/2019

-

Thị trường tôm ngày 21/10/2019

-