Hotline: 0936.288.112


tin tuc ca tra

Thị trường cá tra ngày 28/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 19/2-25/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 12/2-18/2/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 12/2-18/2/2020

-

Mức thu phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra

- Ngày 7-4, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 46/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra.