Hotline: 0936.288.112


tôm xuất khẩu

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 9/6-11/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 9/6-11/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 8/6-11/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 9/6-11/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 9/6-11/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 10/6-11/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 31/5-3/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 1/6-3/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 31/5-1/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 1/6-3/6

-

CPTPP tác động tích cực đến xuất khẩu tôm của Việt Nam

- Xuất khẩu tôm trong những tháng đầu năm 2019 giảm hơn so với cùng kỳ, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực từ đầu năm 2019 đã và đang tác động tích cực nhất định đến XK tôm Việt Nam sang các nước thành viên.

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 31/5-3/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 1/6-3/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 31/5-3/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 1/6-3/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 29/5-3/6

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 1/6-3/6

-

Mượn đường Việt Nam nhập khẩu tôm

- Việt Nam có nhập khẩu tôm từ một số nước như Ecuador, Ấn Độ. Nhưng đa phần lượng tôm này mượn Việt Nam trung chuyển để điểm tới cuối cùng là Trung Quốc.

Chưa tận dụng tốt VKFTA, xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc giảm trên 20%

- Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP) nhận định, mặc dù có nhiều ưu đãi từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) nhưng việc tận dụng chưa đạt hiệu quả cao.

Thị trường tôm biên mậu ngày 7/6/2019: Bên phía Trung Quốc chưa thông qua tờ trình của phía Việt Nam và hàng tôm vẫn chưa thể đi sang Trung Quốc bình thường trở lại

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 25/5-28/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 26/5-28/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 22/5-27/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 27/5-28/5

-

Trung Quốc kiểm tra nghiêm ngặt chứng nhận kiểm dịch và chứng nhận xuất xứ của hàng tôm Việt Nam tại cửa khẩu Quảng Tây (Móng Cái-Quảng Ninh)

-

Trong tháng 5/2019, FDA đã từ chối 12 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn

-

Trong tháng 5/2019 FDA từ chối 12 đơn hàng tôm

- Trong tháng 5/2019, FDA đã từ chối 12 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 25/5-28/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 27/5-28/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 25/5-28/5

-