Hotline: 0936.288.112


tôm

Thị trường Tôm ngày 29/5/2020 (Cập nhật 8h)

-

Giá tôm thẻ tươi tại nhà máy Út Xi ngày 29/5/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 8/12 của Việt Nam ngày 15/5-16/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 8/12 của Việt Nam ngày 16/5-19/5

-

Thị trường Tôm ngày 28/5/2020 (Cập nhật 11h45)

-

Giá tôm Thẻ và Sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 28/5/2020

-

Giá Tôm thẻ tại Bình Định ngày 28/5/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 15/5-19/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 17/5-19/5

-

Thị trường Tôm thẻ Việt Nam trong tuần này vẫn diễn biến theo xu hướng đi xuống về giá nguyên liệu trong khi nguồn cung tăng chậm và nhu cầu phục hồi, nghìn đồng/kg

-

Xuất khẩu Tôm thẻ và Tôm sú đều phục hồi đầu tháng 5 do Trung Quốc, Mỹ tăng trở lại

- Thị trường tôm thẻ Việt Nam trong tuần này vẫn diễn biến theo xu hướng đi xuống về giá nguyên liệu trong khi nguồn cung tăng chậm và nhu cầu phục hồi. Tuy nhiên trung bình tháng 5/2020 giá tôm thẻ nguyên liệu 100 con/kg vẫn tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019.

Thị trường Tôm (21/5-27/5/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm nhẹ dù nguồn cung đang tăng

-

Giám sát giá Tôm tuần từ 21/5-27/5/2020

-

Thị trường Tôm ngày 27/5/2020 (Cập nhật 11h)

-

Giá tôm Thẻ và Sú tại Tây Nam Bộ ngày 27/5/2020

-

Thị trường Tôm ngày 28/5/2020 (Cập nhật 8h)

-

Thị trường Tôm ngày 27/5/2020 (Cập nhật 8h)

-

Giá Tôm thẻ giám sát tại nhà máy Kim Anh ngày 27/5/2020

-

Giá Tôm thẻ ngâm tại nhà máy Khánh Sủng ngày 27/5/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 14/5-19/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 18/5-19/5

-

Thị trường Tôm ngày 26/5/2020 (Cập nhật 12h)

-

Thị trường Tôm ngày 26/5/2020 (Cập nhật 8h)

-

Giá Tôm thẻ tươi tại nhà máy Út Xi ngày 26/5/2020

-

Giá Tôm thẻ tại nhà máy Stapimex ngày 26/5/2020

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 16/5-18/5

-

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 17/5-19/5

-

Thị trường Tôm ngày 25/5/2020 (Cập nhật 11h45)

-

Giá Tôm thẻ nguyên liệu không ngâm muối đá khô tại nhà máy Tôm Việt ngày 25/5/2020

-

Giá Tôm thẻ tại nhà máy Stapimex ngày 25/5/2020

-