Hotline: 0936.288.112
 

Thị trường cá có vảy ngày 9/5/2019

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 9/5/2019 tại ĐBSCL ổn định.

- Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại Cần Thơ, An Giang ổn định ở mức 29-30.000 đ/kg, còn tại Đồng Tháp ổn định ở mức 27.000 đ/kg (tiền mặt, tại bè).

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 8-9/5

29-30.000

29-30.000

-

27.000

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 9/5/2019 tại ĐBSCL ổn định.

- Tại Cần Thơ, An Giang, giá cá lóc cỡ 1kg/con ổn định ở mức 34-36.000 đ/kg (giá tại ao, tiền mặt).

Diễn biến giá cá lóc cỡ 1kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Trà Vinh

Sóc Trăng

Ngày 8-9/5

34-36.000

34-36.000

25.000

31-32.000

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 9/5/2019 tại ĐBSCL ổn định.

- Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con tại Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang ổn định ở mức 28.000 đ/kg (giá tại bè).

Diễn biến giá cá rô phi cỡ 700-800/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Hậu Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 8-9/5

28.000

28.000

28.000

-

-

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 9/5/2019 tại Đồng Tháp ổn định.

- Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con tại Đồng Tháp ổn định ở mức 50.000 đ/kg, tại Cần Thơ, An Giang ổn định ở mức 55.000 đ/kg.

Diễn biến giá cá thát lát cỡ 450 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Ngày 8-9/5

55.000

55.000

50.000

Giá ếch ngày 9/5/2019 tại Đồng Tháp ổn định.

- Giá ếch tại Đồng Tháp ổn định ở mức 31.000 đ/kg.

Diễn biến giá ếch tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Đồng Tháp

Ngày 8-9/5

31.000

Giá cá rô đầu vuông ngày 9/5/2019 tại Cần Thơ ổn định.

- Giá cá rô đầu vuông cỡ 4 con/kg tại Cần Thơ ổn định ở mức 26-28.000 đ/kg.

Diễn biến giá ếch tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

Ngày 8-9/5

26-28.000

Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 9/5/2019 tại Cần Thơ ổn định.

- Giá cá chim trắng (nuôi bè) tại Cần Thơ cỡ 1 con/kg 2-3 con/kg lần lượt ở mức 15.000 đ/kg và 13-13.500 đ/kg.

Diễn biến giá ếch tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

Ngày 8-9/5

15.000 (1con/kg)

13-13.500 (2-3con/kg)