Hotline: 0936.288.112


Tôm

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/2-18/2/20

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/2-11/2/20

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/1-21/1/20

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/1-14/1/20

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/1-7/1/20

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/12-31/12/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/12-24/12/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/11-26/11/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/11-12/11/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/10-31/10/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/10-29/10/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/10-22/10/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/10-15/10/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/9-17/9/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/9-10/9/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/8-31/8/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/8-27/8/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/8-20/8/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/8-13/8/19

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/7-30/7/19