Hotline: 0936.288.112


Tôm

Xuất khẩu Tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/6-30/6/20

Xuất khẩu Tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/6-23/6/20

Xuất khẩu Tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/6-16/6/20

Xuất khẩu Tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/6-9/6/20

Xuất khẩu Tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/5-19/5/20

Xuất khẩu Tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/5-12/5/20

Xuất khẩu Tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/4-28/4/20

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/4-21/4/20

Xuất khẩu Tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/4-14/4/20

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/4-7/4/20

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/3-31/3/20

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/3-24/3/20

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/3-17/3/20

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/3-10/3/20

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/2-29/2/20

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/2-25/2/20

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/2-18/2/20

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/2-11/2/20

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/1-21/1/20

Xuất khẩu tôm của Việt Nam theo thị trường từ 1/1-14/1/20