Hotline: 0936.288.112


Tôm

Giám sát giá tôm tuần từ 20/2-26/2/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 13/2-19/2/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 6/2-12/2/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 30/1-5/2/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 9/1-15/1/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 9/1-15/1/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 2/1-8/1/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 26/12-31/12/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 19/12-25/12/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 12/12-18/12/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 5/12-11/12/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 28/11-4/12/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 25/11-29/11/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 18/11-22/11/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 11/11-15/11/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 4/11-8/11/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 28/10-1/11/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 21/10-25/10/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 14/10-18/10/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 7/10-11/10/2019