Hotline: 0936.288.112


Tôm

Giám sát giá Tôm tuần từ 27/6-1/7/2020

Giám sát giá Tôm tuần từ 18/6-24/6/2020

Giám sát giá Tôm tuần từ 11/6-17/6/2020

Giám sát giá Tôm tuần từ 4/6-10/6/2020

Giám sát giá Tôm tuần từ 28/5-3/6/2020

Giám sát giá Tôm tuần từ 21/5-27/5/2020

Giám sát giá Tôm tuần từ 14/5-20/5/2020

Giám sát giá Tôm tuần từ 30/4-6/5/2020

Giám sát giá Tôm tuần từ 23/4-29/4/2020

Giám sát giá Tôm tuần từ 16/4-22/4/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 9/4-15/4/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 26/3-1/4/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 26/3-1/4/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 12/3-18/3/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 5/3-11/3/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 27/2-4/3/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 20/2-26/2/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 13/2-19/2/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 6/2-12/2/2020

Giám sát giá tôm tuần từ 30/1-5/2/2020