Hotline: 0936.288.112


Tôm

Giám sát giá tôm tuần từ 18/11-22/11/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 11/11-15/11/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 4/11-8/11/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 28/10-1/11/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 21/10-25/10/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 14/10-18/10/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 7/10-11/10/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 30/9-4/10/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 23/9-27/9/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 16/9-20/9/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 9/9-13/9/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 2/9-6/9/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 26/8-30/8/2019

Giám sát giá tôm tuần 19/7-23/8/2019

Giám sát giá tôm tuần 5/7-9/8/2019

Giám sát giá tôm tuần 29/7-2/8/2019

Giám sát giá tôm tuần 22/7-26/7

Giám sát giá tôm tuần 13/7-19/7

Giám sát giá tôm tuần 8/7-12/7

Giám sát giá tôm tuần 1/7-5/7