Hotline: 0936.288.112


Tôm

Giám sát giá tôm tuần từ 16/9-20/9/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 9/9-13/9/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 2/9-6/9/2019

Giám sát giá tôm tuần từ 26/8-30/8/2019

Giám sát giá tôm tuần 19/7-23/8/2019

Giám sát giá tôm tuần 5/7-9/8/2019

Giám sát giá tôm tuần 29/7-2/8/2019

Giám sát giá tôm tuần 22/7-26/7

Giám sát giá tôm tuần 13/7-19/7

Giám sát giá tôm tuần 8/7-12/7

Giám sát giá tôm tuần 1/7-5/7

Giám sát giá tôm tuần 24/6-28/6

Giám sát giá tôm tuần 17/6-21/6

Giám sát giá tôm tuần 10/6-14/6

Giám sát giá tôm tuần 3/6-7/6

Giám sát giá tôm tuần 27/5-31/5

Giám sát giá tôm tuần 20/5-24/5

Giám sát giá tôm tuần 13/5-17/5

Giám sát giá tôm tuần 6/5-10/5

Giám sát giá tôm tuần 28/4-3/5