Hotline: 0936.288.112


Tôm

Thị trường tôm (20/2-26/2/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tạm chững

Thị trường tôm (13/2-19/2/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục tăng

Thị trường tôm (6/2-12/2/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục tăng

Thị trường tôm (30/1-5/2/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng sau Tết

Thị trường tôm (9/1-15/1/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục giảm

Thị trường tôm (2/1-8/1/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm mạnh

Thị trường tôm (26/12-31/12/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm mạnh

Thị trường tôm (19/12-25/12/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

Thị trường tôm (12/12-18/12/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu ít thay đổi

Thị trường tôm (5/12-11/12/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

Thị trường tôm (28/11-4/12/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng mạnh

Thị trường tôm (21/11-27/11/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

Thị trường tôm (14/11-20/11/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu ít thay đổi

Thị trường tôm (7/11-13/11/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng mạnh

Thị trường tôm (31/10-6/11/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi

Thị trường tôm (24/10-30/10/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

Thị trường tôm (17/10-23/10/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng mạnh

Thị trường tôm (10/10-16/10/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi

Thị trường tôm (3/10-9/10/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi

Thị trường tôm (26/9-2/10/2019) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi