Hotline: 0936.288.112


Tôm

Thị trường Tôm (25/6-1/7/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm nhẹ

Thị trường Tôm (18/6-24/6/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu ổn định

Thị trường Tôm (11/6-17/6/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm nhẹ

Thị trường Tôm (4/6-10/6/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng nhẹ

Thị trường Tôm (28/5-3/6/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm nhẹ

Thị trường Tôm (21/5-27/5/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm nhẹ dù nguồn cung đang tăng

Thị trường Tôm (14/5-20/5/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục giảm

Thị trường Tôm (7/5-13/5/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục giảm

Thị trường Tôm (30/4-6/5/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục giảm

Thị trường Tôm (23/4-29/4/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm nhẹ

Thị trường Tôm (16/4-22/4/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục tăng

Thị trường tôm (9/4-15/4/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục tăng

Thị trường tôm (2/4-8/4/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tăng trở lại

Thị trường tôm (26/3-1/4/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục giảm

Thị trường tôm (19/3-25/3/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục giảm

Thị trường tôm (12/3-18/3/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm mạnh

Thị trường tôm (5/3-11/3/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm

Thị trường tôm (27/2-4/3/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tạm chững

Thị trường tôm (20/2-26/2/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tạm chững

Thị trường tôm (13/2-19/2/2020) - Tại Tây Nam Bộ, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục tăng