Hotline: 0936.288.112


Cá tra

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 17/6-23/6/2020

Top 10 thị trường nhập khẩu Cá tra lớn nhất trong kỳ 10/6-16/6/2020

Top 10 thị trường nhập khẩu Cá tra lớn nhất trong kỳ 3/6-9/6/2020

Top 10 thị trường nhập khẩu Cá tra lớn nhất trong kỳ 27/5-2/6/2020

Top 10 thị trường nhập khẩu Cá tra lớn nhất trong kỳ 20/5-26/5/2020

Top 10 thị trường nhập khẩu Cá tra lớn nhất trong kỳ 13/5-19/5/2020

Top 10 thị trường nhập khẩu Cá tra lớn nhất trong kỳ 6/5-12/5/2020

Top 10 thị trường nhập khẩu Cá tra lớn nhất trong kỳ 29/4-5/5/2020

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra trong kỳ 22/4-28/4/2020 so sánh với kỳ trước

Top 10 thị trường nhập khẩu Cá tra trong kỳ 15/4-21/4/2020 so sánh với kỳ trước

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra trong kỳ 8/4-14/4/2020 so sánh với kỳ trước

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra trong kỳ 1/4-7/4/2020 so sánh với kỳ trước

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 25/3-31/3/2020

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 18/3-24/3/2020

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 11/3-17/3/2020

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra trong kỳ 4/3-10/3/2020 so sánh với kỳ trước

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 26/22-3/3/2020

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong 25 ngày tháng 2/2020

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất lũy kế 18 ngày tháng 2/2020

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất tháng 1/2020 (sơ bộ)