Hotline: 0936.288.112


Cá tra

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất lũy kế 18 ngày tháng 2/2020

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất tháng 1/2020 (sơ bộ)

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 1/1-7/1/2020

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong trong 24 ngày tháng 12/2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất từ 1/12-17/12/2019

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất từ 1/12-10/12/2019

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất tháng 11/2019 (sơ bộ)

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất từ 1/11-26/11/2019

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong 12 ngày đầu tháng 11/2019

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 30/10-5/11/2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất từ 1/10-29/10/2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất từ 1/10-22/10/2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất từ 1/10-15/10/2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất từ 1/10-8/10/2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất tháng 9 và trong 9 tháng năm 2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất từ 1/9-25/9/2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất từ 1/9-17/9/2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất từ 1/9-10/9/2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất 8 tháng năm 2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất tháng 8/2019

Top 20 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất tháng 8/2019