Hotline: 0936.288.112
 

Cá tra

6 tháng đầu năm 2020, lượng xuất khẩu Cá tra suy giảm mạnh tại thị trường Nam Mỹ, Trung Đông nhưng vẫn tăng trưởng nhẹ tại thị trường Trung Quốc và Mỹ, (lượng xuất khẩu – nghìn tấn, tốc độ tăng trưởng - %)

Giá xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh bình quân đi các thị trường Trung Quốc, Mỹ, ASEAN, EU, Trung Đông, Nam Mỹ trong tháng 6/2020 giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái

Xuất khẩu Cá tra từ 1/1-9/6/2020 sang các thị trường như ASEAN, Trung Đông, Nam Mỹ đều suy giảm rất mạnh về lượng so với 6 tháng đầu năm 2019, nghìn tấn

Trong kỳ từ 27/5-2/6/2020, kim ngạch xuất khẩu Cá tra của Việt Nam sang hầu hết các thị trường lớn như: Trung Quốc, Mỹ, ASEAN, EU, Nam Mỹ đều tăng, riêng thị trường Trung Đông suy giảm

Trong tháng 5/2020 (tính đến ngày 26/5/2020), xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang các thị trường Trung Quốc, Mỹ, ASEAN, EU, Trung Đông, Nam Mỹ tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm 2019, %

Giá xuất khẩu Cá tra filet và Cá nguyên con xẻ bướm đi thị trường Trung Quốc so với giá cá nguyên liệu tại ĐBSCL đang dần thu hẹp khoảng cách, nghìn đồng/kg

Xuất khẩu Cá tra trong 12 ngày đầu tháng 5/2020 gần như biến mất tại thị trường Nam Mỹ, Trung Đông và ASEAN, suy giảm mạnh tại thị trường Mỹ, EU và suy giảm nhẹ tại thị trường Trung Quốc so với tháng 5/2019, tấn

Chênh lệch giữa giá bán Cá tra fillet bình quân với giá Cá tra nguyên liệu tại ao tính từ tháng 1/2019 đến tháng 5/2020 đã thu hẹp đáng kể khoảng 35%, nghìn đồng/kg

Trong tháng 4/2020, xuất khẩu cá tra tiếp tục duy trì mức tăng trưởng dương tại thị trường Trung Quốc và khu vực ASEAN, nhưng giảm khá mạnh ở hầu hết các thị trường lớn khác như: EU, Mỹ, Trung Đông, Nam Mỹ, tấn

Trong tuần từ 15/4-21/4/2020, lượng xuất khẩu Cá tra sang các thị trường Trung Quốc, Mỹ, EU và Nam Mỹ vẫn duy trì ở mức thấp, tấn

Trong tuần từ 8/4-14/4/2020, xuất khẩu Cá tra sang thị trường Trung Quốc qua đường biển tăng mạnh 33% và giảm mạnh 43% qua các cửa khẩu đường bộ so với kỳ trước, tấn

Trong 2 tuần liên tiếp từ 25/3-31/3/2020 và 1/4-7/4/2020, xuất khẩu cá tra đi thị trường Mỹ đạt sản lượng thấp và suy giảm khá mạnh, giảm lần lượt 40%, 50% so với kỳ trước đó

Trong quý 1/2020, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường EU giảm nhẹ gần 5% về lượng nhưng giảm khá mạnh 30% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái

Lượng xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ vẫn tăng trưởng dương trong quý 1/2020 bất chấp sự lây lan của dịch Covid-19 vì cá tra được xem là mặt hàng tiêu dùng thường xuyên tại Mỹ, nghìn tấn

Lượng xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2020 dự kiến giảm khá mạnh từ 10-15% so với cùng kỳ năm trước, nghìn tấn

Lượng xuất khẩu cá tra vào thị trường EU từ 10/2019-10/3/2020, tấn

Lượng xuất khẩu cá tra vào thị trường EU năm 2020, tấn

Sản lượng thu hoạch cá tra trong tháng 3/2020 sẽ đạt mức khá cao do lượng cá vượt size trên 1kg khá nhiều, mặc dù vậy, áp lực về nguồn cung trong quý 1 và quý 2/2020 theo ước tính của AgroMonitor sẽ ở mức giảm dần, tấn

Lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam vào thị trường Mỹ và EU tính đến 18/2/2020 so với cùng kỳ 2 tháng đầu năm 2019, tấn

Đến giữa tháng 2/2020, xuất khẩu cá tra qua các cửa khẩu đường bộ sang thị trường Trung Quốc vẫn đóng băng, chỉ đi được lác đác qua đường biển, tấn