Hotline: 0936.288.112


Cá tra

Cá tra 10/2019 - Trong tháng 10/2019 xuất khẩu cá tra khởi sắc hơn tại thị trường Trung Quốc, EU, Trung Đông nhưng vẫn ở mức thấp tại thị trường Mỹ

Cá tra 9/2019 - Tồn kho cuối tháng 9 đã giảm lại khoảng 7 nghìn tấn so với mức tồn kho rất cao cuối tháng trước do trong tháng các công ty lớn chủ động xuất bán hàng dự trữ và cắt giảm công suất chế biến

Cá tra 8/2019 - Đến giữa tháng 9/2019, giá cá nguyên liệu đã liên tục suy giảm trong khoảng 3 tuần liên tiếp với tổng mức giảm khoảng 1000 đ/kg xuống quanh mức từ 19500-19800 đ/kg

Cá tra 7/2019 - Giá cá nguyên liệu tăng nhẹ so với tháng 6/2019 mặc dù bắt đầu bước vào thời gian gia tăng xuất khẩu do mức tồn kho ở mức cao

Cá tra 6/2019 - Giá cá tra nguyên liệu liên tiếp giảm mạnh

Cá tra 5/2019 - Giá cá tra nguyên liệu liên tiếp giảm mạnh

Cá tra 4/2019 - Thị trường cá giống đã liên tục sụt giảm mạnh về giá

Cá tra 3/2019 - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL vẫn duy trì ổn định

Cá tra 2/2019 - Giá cá nguyên liệu size lớn trên 1kg/con trong tháng 2/2019 và nửa đầu tháng 3/2019 giảm mạnh

Cá tra 1/2019 - Giá cá nguyên liệu size lớn trên 1kg/con ổn định so với tháng 12/2018

Cá tra 12/2018 - Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL trong nửa đầu tháng 1/2019 quay lại xu hướng giảm giá nhẹ

Cá tra 11/2018 - Giá cá tra giống cỡ 30 con/kg trung bình trong tháng 11 và 15 ngày đầu tháng 12 giảm mạnh 24% so với tháng trước

Cá tra 10/2018 - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL liên tục giữ vững ở đỉnh

Cá tra 9/2018 - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tăng mạnh

Cá tra 8/2018 - Giá cá tra nguyên liệu trung bình tăng 6% so với tháng trước

Cá tra 7/2018 - Thị trường cá giống trong tháng khá ổn định về giá

Cá tra 6/2018 - Thị trường cá tra giống tại ĐBSCL giảm về gần mức giá thấp nhất của năm trước

Cá tra 5/2018 - Thị trường cá nguyên liệu tại ĐBSCL liên tục duy trì mức giá cao trong nửa đầu tháng và chỉ quay đầu giảm giá từ cuối tháng

Cá tra 4/2018 - Giá cá tra nguyên liệu liên tục duy trì mức cao

Cá tra 3/2018 - Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL trong quý 1/2018 chịu ảnh hưởng rất lớn từ Trung Quốc