Hotline: 0936.288.112


Cá tra

Cá tra 8/2019 - Đến giữa tháng 9/2019, giá cá nguyên liệu đã liên tục suy giảm trong khoảng 3 tuần liên tiếp với tổng mức giảm khoảng 1000 đ/kg xuống quanh mức từ 19500-19800 đ/kg

Cá tra 7/2019 - Giá cá nguyên liệu tăng nhẹ so với tháng 6/2019 mặc dù bắt đầu bước vào thời gian gia tăng xuất khẩu do mức tồn kho ở mức cao

Cá tra 6/2019 - Giá cá tra nguyên liệu liên tiếp giảm mạnh

Cá tra 5/2019 - Giá cá tra nguyên liệu liên tiếp giảm mạnh

Cá tra 4/2019 - Thị trường cá giống đã liên tục sụt giảm mạnh về giá

Cá tra 3/2019 - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL vẫn duy trì ổn định

Cá tra 2/2019 - Giá cá nguyên liệu size lớn trên 1kg/con trong tháng 2/2019 và nửa đầu tháng 3/2019 giảm mạnh

Cá tra 1/2019 - Giá cá nguyên liệu size lớn trên 1kg/con ổn định so với tháng 12/2018

Cá tra 12/2018 - Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL trong nửa đầu tháng 1/2019 quay lại xu hướng giảm giá nhẹ

Cá tra 11/2018 - Giá cá tra giống cỡ 30 con/kg trung bình trong tháng 11 và 15 ngày đầu tháng 12 giảm mạnh 24% so với tháng trước

Cá tra 10/2018 - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL liên tục giữ vững ở đỉnh

Cá tra 9/2018 - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tăng mạnh

Cá tra 8/2018 - Giá cá tra nguyên liệu trung bình tăng 6% so với tháng trước

Cá tra 7/2018 - Thị trường cá giống trong tháng khá ổn định về giá

Cá tra 6/2018 - Thị trường cá tra giống tại ĐBSCL giảm về gần mức giá thấp nhất của năm trước

Cá tra 5/2018 - Thị trường cá nguyên liệu tại ĐBSCL liên tục duy trì mức giá cao trong nửa đầu tháng và chỉ quay đầu giảm giá từ cuối tháng

Cá tra 4/2018 - Giá cá tra nguyên liệu liên tục duy trì mức cao

Cá tra 3/2018 - Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL trong quý 1/2018 chịu ảnh hưởng rất lớn từ Trung Quốc

Cá tra 2/2018 - Giá cá tra nguyên liệu giữ xu hướng tăng giá liên tục

Cá tra 1/2018 - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tăng nhẹ