Hotline: 0936.288.112


Tôm -> Giá Tôm

 

Giá tôm thẻ đá tại Bình Định ngày 4/12

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 3/12

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 22/11-28/11

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 2/12

Giá cá, tôm khởi sắc, thủy sản xuất khẩu sẽ đạt 9,6 tỷ USD

Thay vì điệp khúc giảm giá suốt 3 quý đầu năm, thời gian gần đây, giá tôm, cá tra đã dần khởi sắc trở lại. Dự báo, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản cả năm sẽ đạt khoảng 9,4-9,6 tỷ USD.

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 29/11

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 28/11

Giám sát giá tôm tuần từ 25/11-29/11/2019

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 27/11

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 26/11

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 25/11

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 15/11-21/11

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 22/11

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 21/11

Giám sát giá tôm tuần từ 18/11-22/11/2019

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 20/11

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 19/11

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 18/11

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 8/11-14/11

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 15/11