Hotline: 0936.288.112


Chính thức phát hành báo cáo thường niên thị trường Tôm 2019 và triển vọng 2020

Ngày 17/12/2019, AgroMonitor chính thức phát hành Báo cáo Thường niên Thị trường Tôm 2019 & Triển vọng 2020. Báo cáo có độ dài 180 trang phân tích và dữ liệu, chia thành 11 phần nội dung chính.

Chính thức phát hành báo cáo thường niên thị trường Cá tra 2019 và triển vọng 2020

Ngày 06/12/2019, AgroMonitor chính thức phát hành Báo cáo Thường niên Thị trường Cá tra 2019 & Triển vọng 2020. Báo cáo có độ dài 112 trang phân tích và dữ liệu, chia thành 9 phần nội dung chính.