Hotline: 0936.288.112


Sản lượng cá tra trong 9 tháng 2019 tăng 4,7% so với cùng kỳ 2018

Sản lượng cá tra tại ĐBSCL 8 tháng năm 2019 tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2018

Sản lượng cá tra nguyên liệu tháng 8/2019 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2018

Sản lượng cá tra tháng 7/2019 đạt mức cao, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2018

Sản lượng cá tra của các tỉnh ĐBSCL trong 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 644,6 nghìn tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước