Hotline: 0936.288.112


DOC 21/8/2019: Mỹ công bố kết quả chính thức thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh của Việt Nam đợt POR13 ở mức 0%

POR11 –DOC giữ mức thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh của Việt Nam vào Mỹ đợt POR11 sơ bộ

POR10 –DOC tăng thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh của Việt Nam vào Mỹ

DOC: Mức thuế chống bán phá giá đợt POR10 sơ bộ của Việt Nam vào Mỹ tăng lên 3,56%

Mức thuế đợt POR10 sơ bộ đối với tôm đông lạnh của Việt Nam; Ấn Độ; Thái Lan vào Mỹ tăng so với đợt POR9.