Hotline: 0936.288.112
 

Bình luận thị trường Thủy sản

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục giảm nhẹ

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục giảm nhẹ

Chuyển dịch nguồn cung cấp tôm tẩm bột của Mỹ sau khi mỹ tăng thuế nhập khẩu của hàng hóa Trung Quốc

Chuyển dịch nguồn cung cấp tôm tẩm bột của Mỹ sau khi mỹ tăng thuế nhập khẩu của hàng hóa Trung Quốc

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục giảm nhẹ

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục giảm nhẹ

Trong tháng 4/2019 FDA chỉ từ chối 1 đơn hàng tôm

Trong tháng 4/2019 FDA chỉ từ chối 1 đơn hàng tôm

Trong tháng 4/2019, FDA chỉ từ chối 1 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Giá cá nguyên liệu và cá giống giảm nhẹ sau kỳ nghỉ Lễ

Giá cá nguyên liệu và cá giống giảm nhẹ sau kỳ nghỉ Lễ

Thị trường tôm nội địa tuần này sôi động do nhu cầu tăng trong dịp nghỉ lễ

Thị trường tôm nội địa tuần này sôi động do nhu cầu tăng trong dịp nghỉ lễ

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục giữ ổn định

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục giữ ổn định

Thị trường tôm thẻ tuần này tiếp tục sôi động do tôm đang vào giai đoạn đầu thu hoạch

Thị trường tôm thẻ tuần này tiếp tục sôi động do tôm đang vào giai đoạn đầu thu hoạch

Giá cá giống tại ĐBSCL tiếp tục giảm so với tuần trước

Giá cá giống tại ĐBSCL tiếp tục giảm so với tuần trước

Mỹ công bố kết quả sơ bộ thuế chống bán phá giá 0% cho doanh nghiệp Việt Nam

Mỹ công bố kết quả sơ bộ thuế chống bán phá giá 0% cho doanh nghiệp Việt Nam

Thị trường cá tra tại ĐBSCL trong tuần này vẫn giữ ổn định

Thị trường cá tra tại ĐBSCL trong tuần này vẫn giữ ổn định

Thị trường tôm thẻ tại khu vực ĐBSCL tuần này giao dịch khá sôi động

Thị trường tôm thẻ tại khu vực ĐBSCL tuần này giao dịch khá sôi động

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần này giữ xu hướng ổn định về giá

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần này giữ xu hướng ổn định về giá

Thị trường cá nguyên liệu tại ĐBSCL có tín hiệu tích cực hơn trong tuần này

Thị trường cá nguyên liệu tại ĐBSCL có tín hiệu tích cực hơn trong tuần này

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần này tiếp tục giảm giá

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tuần này tiếp tục giảm giá

Trong tháng 2/2019 không có đơn hàng tôm nào bị FDA từ chối

Trong tháng 2/2019 không có đơn hàng tôm nào bị FDA từ chối

Trong tháng 2/2019, FDA đã không từ chối bất kỳ đơn hàng tôm nhập khẩu nào vì không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL giảm giá mạnh

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL giảm giá mạnh

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL liên tục giảm giá

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL liên tục giảm giá

Giá cá tra nguyên liệu trong size 800-900 gr/con tại ĐBSCL tuần này có xu hướng ổn định

Giá cá tra nguyên liệu trong size 800-900 gr/con tại ĐBSCL tuần này có xu hướng ổn định

Giá cá tra nguyên liệu sụt giảm 1000 đ/kg

Giá cá tra nguyên liệu sụt giảm 1000 đ/kg