Hotline: 0936.288.112
 

Đồ thị thị trường Thủy sản

Lượng xuất khẩu Cá tra trong 6 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng nhẹ tại thị trường Trung Quốc- Hồng Kông và Mỹ nhưng suy giảm mạnh tại các thị trường khác so với cùng kỳ năm trước, %

Trong tháng 6/2020, FDA đã từ chối 1 đơn hàng Tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn

6 tháng đầu năm 2020, lượng xuất khẩu Cá tra suy giảm mạnh tại thị trường Nam Mỹ, Trung Đông nhưng vẫn tăng trưởng nhẹ tại thị trường Trung Quốc và Mỹ, (lượng xuất khẩu – nghìn tấn, tốc độ tăng trưởng - %)

Thị trường Tôm thẻ nguyên liệu ít biến động về giá do nguồn cung và nhu cầu đều phục hồi chậm, tấn/ngày

Giá xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh bình quân đi các thị trường Trung Quốc, Mỹ, ASEAN, EU, Trung Đông, Nam Mỹ trong tháng 6/2020 giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái

Trong nửa đầu năm 2020, các doanh nghiệp Tôm lớn vẫn giữ được đà phục hồi cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ 2019

Xuất khẩu Cá tra từ 1/1-9/6/2020 sang các thị trường như ASEAN, Trung Đông, Nam Mỹ đều suy giảm rất mạnh về lượng so với 6 tháng đầu năm 2019, nghìn tấn

Thị trường Tôm thẻ tiếp tục suy giảm giá nguyên liệu so với cuối tuần trước trong đó chủ yếu giảm ở các cỡ lớn trong khi cỡ nhỏ khá ổn định, đ/kg

Trong kỳ từ 27/5-2/6/2020, kim ngạch xuất khẩu Cá tra của Việt Nam sang hầu hết các thị trường lớn như: Trung Quốc, Mỹ, ASEAN, EU, Nam Mỹ đều tăng, riêng thị trường Trung Đông suy giảm

Thị trường Tôm thẻ tăng nhẹ về giá do nguồn cung không dồi dào trong khi nhu cầu khá ổn định so với tuần trước, tấn/ngày

Trong tháng 5/2020 (tính đến ngày 26/5/2020), xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang các thị trường Trung Quốc, Mỹ, ASEAN, EU, Trung Đông, Nam Mỹ tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm 2019, %

Giá Tôm thẻ tuần này ít biến động đặc biệt với các cỡ 70 con/kg về nhỏ, nghìn đồng/kg

Giá xuất khẩu Cá tra filet và Cá nguyên con xẻ bướm đi thị trường Trung Quốc so với giá cá nguyên liệu tại ĐBSCL đang dần thu hẹp khoảng cách, nghìn đồng/kg

Thị trường Tôm thẻ Việt Nam trong tuần này vẫn diễn biến theo xu hướng đi xuống về giá nguyên liệu trong khi nguồn cung tăng chậm và nhu cầu phục hồi, nghìn đồng/kg

Xuất khẩu Cá tra trong 12 ngày đầu tháng 5/2020 gần như biến mất tại thị trường Nam Mỹ, Trung Đông và ASEAN, suy giảm mạnh tại thị trường Mỹ, EU và suy giảm nhẹ tại thị trường Trung Quốc so với tháng 5/2019, tấn

Giá Tôm thẻ cỡ lớn của các nhà máy đang không đồng nhất, có sự chênh lệch khá nhiều so với các tháng trước, nghìn đồng/kg

Chênh lệch giữa giá bán Cá tra fillet bình quân với giá Cá tra nguyên liệu tại ao tính từ tháng 1/2019 đến tháng 5/2020 đã thu hẹp đáng kể khoảng 35%, nghìn đồng/kg

Giá Tôm nguyên liệu sụt giảm kể từ đầu tháng 5 dù nguồn cung chưa nhiều, nghìn đồng/kg

Trong tháng 4/2020, xuất khẩu cá tra tiếp tục duy trì mức tăng trưởng dương tại thị trường Trung Quốc và khu vực ASEAN, nhưng giảm khá mạnh ở hầu hết các thị trường lớn khác như: EU, Mỹ, Trung Đông, Nam Mỹ, tấn

Trong tháng 4/2020, FDA đã từ chối 3 đơn hàng Tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn