Hotline: 0936.288.112Duy nhất Thủy sản

Giá Tôm sú đá tại Bạc Liêu ngày 6/7/2020

Giá Tôm sú đá tại Sóc Trăng ngày 6/7/2020

Giá Tôm thẻ đá tại Bạc Liêu ngày 6/7/2020

Giá Tôm thẻ đá tại Sóc Trăng ngày 6/7/2020

Giá Tôm sú sống nguyên con tại nhà máy Thủy sản SVS ngày 6/7/2020

Giá Tôm thẻ sống luộc đỏ của công ty NSTS Kiên Giang ngày 6/7/2020

Giá Tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 26/6-2/7/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 27/6-30/6

Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 28/6-30/6

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp ngày 6/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Đồng Tháp ngày 6/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại An Giang ngày 6/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại Cần Thơ ngày 6/7/2020

Giá Cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại Cần Thơ ngày 6/7/2020

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Đồng Tháp ngày 6/7/2020

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại An Giang ngày 6/7/2020

Giá Cá tra giống loại 30 con/kg tại Cần Thơ ngày 6/7/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 24/6-30/6/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu Cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 24/6-30/6/2020

Một số đơn hàng xuất khẩu cá Trê của Việt Nam từ ngày 24/6-30/6/2020