Hotline: 0936.288.112Duy nhất Thủy sản

Thị trường cá tra ngày 22/11/2019

Thị trường cá có vảy ngày 22/11/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 05/11-12/11/2019

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 22/11/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 22/11/2019 tại Trà Vinh giảm

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 22/11/2019 tại Vĩnh Long, Hậu Giang tăng

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 05/11-12/11/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 22/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 8/11-13/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 11/11-12/11

Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 22/11

Thị trường cá tra ngày 21/11/2019

Thị trường cá có vảy ngày 21/11/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng của Việt Nam từ ngày 05/11-12/11/2019

Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 21/11/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá rô đầu vuông ngày 21/11/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá ếch ngày 21/11/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 21/11/2019 tại Hậu Giang ổn định

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 21/11/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 21/11/2019 tại Đồng Tháp ổn định