Hotline: 0936.288.112Duy nhất Thủy sản

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 13/5-14/5

Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 21/5

Thị trường tôm ngày 21/5/2019

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 21/5

Thị trường cá tra ngày 21/5/2019

Thị trường cá có vảy ngày 21/5/2019

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 21/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 21/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 21/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 8/5-14/5/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 8/5-14/5/2019

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 21/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 13/5-15/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 13/5-14/5

Thị trường tôm ngày 20/5/2019

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 20/5

Thị trường cá tra ngày 20/5/2019

Thị trường cá có vảy ngày 20/5/2019

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 20/5/2019 tại ĐBSCL ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 20/5/2019 tại ĐBSCL ổn định