Hotline: 0936.288.112
 

6 tháng đầu năm 2020, lượng xuất khẩu Cá tra suy giảm mạnh tại thị trường Nam Mỹ, Trung Đông nhưng vẫn tăng trưởng nhẹ tại thị trường Trung Quốc và Mỹ, (lượng xuất khẩu – nghìn tấn, tốc độ tăng trưởng - %)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí