Hotline: 0936.288.112
 

Bộ thương mại Hoa Kỳ (DOC) cân nhắc hủy bỏ một phần xem xét hành chính thuế chống bán phá giá đối với fillet cá tra nhập khẩu từ Việt Nam

Ngày 13/3/2019, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ra thông báo cân nhắc hủy bỏ một phần việc xem xét hành chính thuế chống bán phá giá đối với fillet cá tra nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn từ 1/8/2017-31/7/2018.

Ngày 7/8/2018, Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu đánh giá hành chính đối với 76 công ty trong giai đoạn từ 1/8/2017-31/7/2018.

Trong khoảng thời gian từ 20/12/2018-8/2/2019, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã nhận được yêu cầu rút đơn kiện từ phía người khởi kiện (Nông dân nuôi cá da trơn ở Mỹ và các nhà chế biến cá da trơn của Mỹ) và người trả lời (các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam) dẫn tới việc rút tất cả các yêu cầu xem xét hành chính cho 52 công ty (Danh sách phía dưới).

Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ cân nhắc hủy xem xét hành chính đối với 52 công ty và tiếp tục xem xét hành chính 24 công ty khác đã yêu cầu.

Riêng đối với 2 công ty Biển Đông và Vĩnh Hoàn:

  • Ngày 20/12/2018, Biển Đông và những người khởi kiện công ty này đã rút yêu cầu xem xét hành chính.
  • Ngày 27/12/2018, Vĩnh Hoàn đã rút yêu cầu xem xét hành chính. Ngày 31/12/2018, những người khởi kiện công ty này đã rút yêu cầu xem xét hành chính.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xem xét hành chính 24 công ty còn lại.

Đối với các công ty không xem xét hành chính nữa thì thuế chống bán phá giá sẽ được định giá ở mức tương đương giá trị tiền gửi của thuế chống bán phá giá ước tính tại thời điểm nhập cảnh hoặc rút khỏi kho để tiêu thụ.

Danh sách 52 công ty được rút yêu cầu xem xét hành chính trong giai đoạn từ 1/8/2017-31/7/2018

·     An Giang Fisheries Import and Export Joint Stock Company (also known as Agifish, AnGiang Fisheries Import and Export, or An Giang Fisheries Import & Export Joint Stock Company)

·     Hung Vuong—Sa Dec Co., Ltd. (also known as Hung Vuong Sa Dec Company Limited)

·     An Phat Import-Export Seafood Co., Ltd. (also known as An Phat Seafood Co. Ltd. or An Phat Seafood Co., Ltd.)

·     Hung Vuong Seafood Joint Stock Company

·     Anvifish Joint Stock Company (also known as Anvifish, Anvifish JSC, or Anvifish Co., Ltd.)

·     Hung Vuong—Vinh Long Co., Ltd. (also known as Hung Vuong Vinh Long Company Limited)

·     Asia Pangasius Company Limited (also known as ASIA)

·     Lian Heng Investment Co., Ltd. (also known as Lian Heng or Lian Heng Investment)

·     Basa Joint Stock Company (also known as BASACO

·     Lian Heng Trading Co., Ltd. (also known as Lian Heng or Lian Heng Trading)

·     Ben Tre Aquaproduct Import and Export Joint Stock Company (also known as Bentre Aquaproduct, Bentre Aquaproduct Import & Export Joint Stock Company or Aquatex Bentre)

·     Nam Phuong Seafood Co., Ltd. (also known as Nam Phuong, NAFISHCO, Nam Phuong Seafood, or Nam PhuongSeafood Company Ltd.)

·     Bentre Forestry and Aquaproduct Import Export Joint Stock Company (also known as Bentre Forestry and Aquaproduct Import and Export Joint Stock Company, Ben Tre Forestry and Aquaproduct Import-Export Joint Stock Company, Ben Tre Forestry and Aquaproduct Import-Export Company or Ben Tre Forestry Aquaproduct Import-Export Company or Ben Tre Frozen Aquaproduct Export Company or Faquimex)

·     Nha Trang Seafoods, Inc. (also known as Nha Trang Seafoods, Nha Trang Seafoods-F89, or Nha Trang Seaproduct Company)

·     Bien Dong Hau Giang Seafood Joint Stock Company (also known as Bien Dong HG or Bien Dong Hau Giang Seafood Joint Stock Co.)

·     NTACO Corporation (also known as NTACO or NTACO Corp.)

·     Bien Dong Seafood Company Ltd. (also known as Bien Dong, Bien Dong Seafood, Bien Dong Seafood Co., Ltd., Biendong Seafood Co., Ltd., or Bien Dong Seafood Limited Liability Company)

·     QVD Dong Thap Food Co., Ltd. (also known as Dong Thap or QVD DT)

·     Binh Dinh Import Export Company (also known as Binh Dinh)

·     QVD Food Company, Ltd. (also known as QVD, QVD Food Co., Ltd., or QVD Aquaculture)

·     Cadovimex II Seafood Import-Export and Processing Joint Stock Company (also known as Cadovimex II, Cadovimex II Seafood Import-Export, Cadovimex II Seafood Import Export and Processing Joint Stock Company, or Cadovimex II Seafood Import-Export & Processing Joint Stock Company)

·     Seafood Joint Stock Company No. 4 Branch Dongtam Fisheries Processing Company (also known as DOTASEAFOODCO or Seafood Joint Stock Company No. 4—Branch Dong Tam Fisheries Processing Company)

·     Cafatex Corporation (also known as Cafatex)

·     Seavina Joint Stock Company (also known as Seavina)

·     Can Tho Animal Fishery Products Processing Export Enterprise (also known as Cafatex)

·     Southern Fishery Industries Company, Ltd. (also known as South Vina, South Vina Co., Ltd., Southern Fishery Industries Co., Ltd., Southern Fisheries Industries Company, Ltd., or Southern Fisheries Industries Company Limited)

·     C.P. Vietnam Corporation

·     Thanh Binh Dong Thap One Member Company Limited (also known as Thanh Binh Dong Thap or Thanh Binh Dong Thap Ltd.)

·     Dai Thanh Seafoods Company Limited (also known as DATHACO, Dai Thanh Seafoods, or Dai Thanh Seafoods Co., Ltd.)

·     Thanh Hung Co., Ltd. (also known as Thanh Hung Frozen Seafood Processing Import Export Co., Ltd. or Thanh Hung)

·     Europe Joint Stock Company (also known as Europe JSC or EJS CO.)

·     Thien Ma Seafood Co., Ltd (also known as THIMACO, Thien Ma, Thien Ma Seafood Company, Ltd., or Thien Ma Seafoods Co., Ltd.)

·     Go Dang An Hiep One Member Limited Company

·     Thuan An Production Trading and Service Co., Ltd. (also known as TAFISHCO, Thuan An Production Trading and Services Co., Ltd., Thuan An Production & Trading Service Co., Ltd., or Thuan An Production Trading & Services Co., Ltd.)

·     Go Dang Ben Tre One Member Limited Liability Company

·     Thuan Hung Co., Ltd. (also known as THUFICO)

·     Green Farms Seafood Joint Stock Company (also known as Green Farms, Green Farms Seafood JSC, GreenFarm SeaFoods Joint Stock Company, or Green Farms Seafoods Joint Stock Company)

·     Van Duc Food Export Joint Stock Company (also known as Van Duc)

·     Hai Huong Seafood Joint Stock Company (also known as HHFish, HH Fish, or Hai Huong Seafood)

·     Van Duc Tien Giang Food Export Company (also known as VDTG)

·     Hoang Long Seafood Processing Company Limited (also known as HLS, Hoang Long, Hoang Long Seafood, HoangLong Seafood, or Hoang Long Seafood Processing Co., Ltd.)

·     Viet Hai Seafood Company Limited (also known as Viet Hai, Viet Hai Seafood Co., Ltd., Viet Hai Seafood Co., Vietnam Fish-One Co., Ltd., Vietnam Fish One Co., Ltd., or Fish One)

·     Hung Vuong Ben Tre Seafood Processing Company Limited. (also known as Ben Tre, HVBT, or HVBT Seafood Processing)

·     Viet Phu Foods and Fish Corporation (also known as Vietphu, Viet Phu, Viet Phu Food and Fish Corporation, or Viet Phu Food & Fish Corporation)

·     Hung Vuong Corporation (also known as HVC or HV Corp.)

·     Viet Phu Foods & Fish Co., Ltd.

·     Hung Vuong Joint Stock Company

·     Vinh Hoan Corporation (also known as Vinh Hoan, Vinh Hoan Co., or Vinh Hoan Corp.)

·     Hung Vuong Mascato Company Limited

·     Vinh Long Import-Export Company (also known as Vinh Long, Imex Cuu Long, Vinh Long Import/Export Company)

·     Hung Vuong—Mien Tay Aquaculture Corporation (also known as HVMT or Hung Vuong Mien Tay Aquaculture Joint Stock Company)

·     Vinh Quang Fisheries Corporation (also known as Vinh Quang, Vinh Quang Fisheries Corp., Vinh Quang Fisheries Joint Stock Company, or Vinh Quang Fisheries Co., Ltd.)

 

 

Tin miễn phí