Hotline: 0936.288.112
 

Cá tra giống rớt giá, người nuôi lỗ nặng

Giá thấp nên không ai đầu tư thì 6 tháng tới sẽ không có cá tra giống để thả

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí