Hotline: 0936.288.112
 

Cá tra nguyên liệu cỡ nhỏ 700-800gr hút hàng giá tăng nhẹ 200-300 đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí