Hotline: 0936.288.112
 

Đến giữa tháng 2/2020, xuất khẩu cá tra qua các cửa khẩu đường bộ sang thị trường Trung Quốc vẫn đóng băng, chỉ đi được lác đác qua đường biển, tấn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí