Hotline: 0936.288.112
 

Diện tích và sản lượng cá tra tại các tỉnh ĐBSCL 2 tháng đầu năm 2017

AgroMonitor ước tính sản lượng cá tra tại ĐBSCL trong 2 tháng đầu năm 2017 giảm 6,14% so với cùng kỳ năm trước.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí