Hotline: 0936.288.112
 

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng tại chợ Yên Sở ngày 4/9

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng ngày 4/9 tại chợ cá đầu mối Yên Sở (Hà Nội) (Đồng/kg)

Ngày/Chủng loại

Cá rô phi

Cá điêu hồng

0,8-1 kg/con

1-1,5 kg/con

0,8-1 kg/con

1-1,5 kg/con

Ngày 4/9

40.000

45.000

70.000

75.000

Ngày 20-31/8

40.000

45.000

70.000

75.000

Ghi chú: Chợ cá Yên Sở là chợ đầu mối thủy sản lớn nhất Hà Nội, cung cấp cá cho toàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí