Hotline: 0936.288.112
 

Giá cá giống đầu tháng 9/2019 chỉ bằng khoảng 1/3 cùng kỳ năm trước nên các hộ nuôi đều có xu hướng thả lại đầy đủ các ao mới xuất bán

Nguồn: AgroMonitor

Tin miễn phí