Hotline: 0936.288.112
 

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 1/7

Thị trường cá tra nguyên liệu: Giá và lượng bắt ổn định như cuối tuần trước.

Đồng Tháp: Tại Hồng Ngự, giá cá nguyên liệu ổn định ở mức 20-20.500 đ/kg (tùy hình thức thanh toán). Tại Châu Thành, các công ty và thương lái chủ yếu hỏi mua cá lớn từ 1,5-1,6kg với giá khoảng 19.500 đ/kg.

An Giang: Tại Long Xuyên, giá cá nguyên liệu bắt thương mại vẫn ở mức 19.500 đ/kg, còn cá trong khu vực nuôi liên kết có giá 20.000 đ/kg.

Cần Thơ: Tại Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, giá cá nguyên liệu ổn định ở mức 19.500 đ/kg.

Thị trường cá tra giống: Giá cá giống ổn định.

Cần Thơ: Tại Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, giá cá giống cỡ 30 con/kg, bầy lớn tầm 15-20 tấn ở mức 17-18.000 đ/kg; cá bầy nhỏ tầm 3-5 tấn chỉ có giá 15.000 đ/kg.

An Giang: Tại Châu Phú, giá cá giống cỡ 30 con/kg khoảng 20.000 đ/kg (ao lớn trên 10 tấn).

Đồng Tháp: Tại Hồng Ngự, giá cá giống mẫu 30 con/kg ở mức 21-22.000 đ/kg.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao (đ/kg)

Tỉnh/Thời gian

1/7

28/6

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

20-20.500 (cá liên kết, 1-2 tuần)

19.500 (cá không liên kết, 1-2 tuần)

20-20.500 (cá liên kết, 1-2 tuần)

19.500 (cá không liên kết, 1-2 tuần)

Thoại Sơn/Châu Phú/Phú Tân/Long Xuyên (An Giang)

20.000 (cá liên kết, 1-2 tuần)

19.500 (cá không liên kết, 1-2 tuần)

20.000 (cá liên kết, 1-2 tuần)

19.500 (cá không liên kết, 1-2 tuần)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

19.500 (2 tuần)

19.500 (2 tuần)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

19.500 (2 tuần)

19.500 (2 tuần)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

19.500 (2 tuần)

19.500 (2 tuần)

Ghi chú: * Trả một phần bằng thức ăn; CN: cá nhà;

 

 

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao (đ/kg)

Tỉnh/Thời gian

1/7

28/6

Đồng Tháp

20-20.500 (cá liên kết, 1-2 tuần)

19.500 (cá không liên kết, 1-2 tuần)

20-20.500 (cá liên kết, 1-2 tuần)

19.500 (cá không liên kết, 1-2 tuần)

An Giang

20.000 (cá liên kết, 1-2 tuần)

19.500 (cá không liên kết, 1-2 tuần)

20.000 (cá liên kết, 1-2 tuần)

19.500 (cá không liên kết, 1-2 tuần)

Cần Thơ

19.500

(2 tuần)

19.500

(2 tuần)

Ghi chú: * Trả một phần bằng thức ăn; CN: cá nhà;

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đ/kg)

Tỉnh/Thời gian

1/7

28/6

Đồng Tháp

21-22.000

21-22.000

An Giang

20.000

20.000

Cần Thơ

17-18.000

17-18.000

Tiền Giang

17.000

17.000

Long An

17.000

17.000

Tin miễn phí