Hotline: 0936.288.112
 

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 16/09/2019

Thị trường cá tra nguyên liệu: Nguồn cung cá nguyên liệu đạt size 1,5kg tại An Giang có nhiều nhưng đầu ra khó khiến giá cá vẫn đứng ở mức thấp

An Giang: Tại Châu Phú, Long Xuyên, nguồn cung cá nguyên liệu đạt size trên 1,5kg nhiều, trong khi đầu ra khó, mức giá vẫn đứng ở quanh mốc 19.500 đ/kg (tiền mặt).

Đồng Tháp: Tại Hồng Ngự, Sa Đéc, giá cá nguyên liệu size 800-900gr và size lớn từ 1,1-1,2kg ổn định ở mức từ 19.800-20.000 đ/kg (tùy hình thức thanh toán). Các công ty hiện nay hầu như rất ít bắt cá ngoài, thị trường cá nguyên liệu giao dịch trầm lắng.

Cần Thơ: Tại Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, giá cá nguyên liệu trong size 800-900gr và size khoảng 1,1kg ở mức 19.500 đ/kg (tiền mặt) hoặc 19.800 đ/kg (công nợ) ổn định như tuần trước.

Thị trường cá tra giống: Giá cá giống ổn định.

Đồng Tháp: Tại Hồng Ngự, giá cá giống mẫu 30 con/kg ổn định ở mức 19-20.000 đ.kg.

An Giang: Tại Châu Thành, giá cá giống mẫu 30 con/kg ổn định ở mức 19-20.000 đ/kg.

Cần Thơ: Tại Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, giá cá giống mẫu 30 con/kg ổn định ở mức 21.000 đ/kg.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao (đ/kg)

Tỉnh/Thời gian

16/9

13/9

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

19.800-20.000

(liên kết, trả chậm)

19.800-20.000

(liên kết, trả chậm)

Thoại Sơn/Châu Phú/Phú Tân/Long Xuyên (An Giang)

20.000 (tiền mặt)

20.000 (tiền mặt)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

19.500

(tiền mặt)

19.800

(trả chậm)

19.500

(tiền mặt)

19.800

(trả chậm)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

19.500

(tiền mặt)

 

19.500

(tiền mặt)

 

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

19.500

(tiền mặt)

19.500

(tiền mặt)

Nguồn: AgroMonitor

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao (đ/kg)

Tỉnh/Thời gian

16/9

13/9

Đồng Tháp

19.8-20.000

(liên kết, trả chậm, 1,1-1,2kg)

19.8-20.000

(liên kết, trả chậm, 1,1-1,2kg)

An Giang

19.500

(tiền mặt, 1,3kg)

19.500

(tiền mặt, 1,3kg)

Cần Thơ

19.500

(tiền mặt)

19.800

(trả chậm)

19.500

(tiền mặt)

19.800

(trả chậm)

Nguồn: AgroMonitor

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đ/kg)

Tỉnh/Thời gian

16/9

13/9

Đồng Tháp

19-20.000

19-20.000

An Giang

19-20.000

19-20.000

Cần Thơ

21.000

21.000

Tiền Giang

19-20.000

19-20.000

Long An

19-20.000

19-20.000

Hậu Giang

20.000

20.000

Nguồn: AgroMonitor

Tin miễn phí