Hotline: 0936.288.112
 

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 8/7/2019

Thị trường cá tra nguyên liệu: Giá cá nguyên liệu tăng nhẹ 500 đ/kg.

Đồng Tháp: Tại Hồng Ngự, giá cá nguyên liệu TĂNG NHẸ vào thời điểm cuối tuần trước khi một số doanh nghiệp lớn ký hợp đồng mới để bắt vào đầu tuần này. Cụ thể, đã có công ty chốt mua 2 ao với tổng sản lượng 1.200 tấn cá nguyên liệu size trung bình 850gr với giá 20.000 đ/kg (hộ liên kết, trả chậm).

Thị trường cá tra giống: Giá ổn định.

Đồng Tháp: Tại Hồng Ngự, giá cá giống mẫu 30 con/kg ở mức 21-22.000 đ/kg. Do các ao cá thịt vẫn đang đầy nên nhu cầu bắt giống hầu như không đáng kể.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao (đ/kg)

Tỉnh/Thời gian

8/7

5/7

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

20.500-21.000 (cá liên kết, trả chậm)

20.500 (cá liên kết, trả chậm)

Thoại Sơn/Châu Phú/Phú Tân/Long Xuyên (An Giang)

20.000 (cá liên kết, trả chậm)

 

20.000 (cá liên kết, trả chậm)

 

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

20.000 (trả chậm)

20.000 (trả chậm)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

20.500 (cá liên kết, trả chậm)

20.500 (cá liên kết, trả chậm)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

20.000 (trả chậm)

20.000 (trả chậm)

Ghi chú: * Trả một phần bằng thức ăn; CN: cá nhà;

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao (đ/kg)

Tỉnh/Thời gian

8/7

5/7

Đồng Tháp

20.000 (cá liên kết, trả chậm)

19.500 (cá không liên kết, trả chậm)

20.000 (cá liên kết, trả chậm)

19.500 (cá không liên kết, trả chậm)

An Giang

20.000 (cá liên kết, trả chậm)

19-19.500 (cá không liên kết, trả chậm)

20.000 (cá liên kết, trả chậm)

19-19.500 (cá không liên kết, trả chậm)

Cần Thơ

19-19.500 (trả chậm)

19-19.500 (trả chậm)

Ghi chú: * Trả một phần bằng thức ăn; CN: cá nhà;

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đ/kg)

Tỉnh/Thời gian

8/7

5/7

Đồng Tháp

21-22.000

21-22.000

An Giang

20.000

20.000

Cần Thơ

18-19.000

18-19.000

Tiền Giang

17.000

17.000

Long An

17.000

17.000

Tin miễn phí