Hotline: 0936.288.112
 

Giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm tuần này tạm chững trong đầu tuần và giảm nhẹ từ trung tuần

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí