Hotline: 0936.288.112
 

Giá xuất khẩu cá tra đi 2 thị trường chủ chốt là Mỹ và Trung Quốc trong tuần 3 tháng 11/2019 bắt đầu có xu hướng tăng trở lại, USD/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí