Hotline: 0936.288.112
 

Giám sát giá tôm tuần 24/6-28/6

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

26/6/2019

25/6/2019

24/6/2019

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

70000-73000

70000-73000

70000-73000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

73000-76000

73000-76000

73000-76000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

76000-79000

76000-79000

76000-79000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp