Hotline: 0936.288.112
 

Giám sát giá tôm tuần từ 26/8-30/8/2019

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

28/8/2019

27/8/2019

26/8/2019

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

82000-83000

80000-82000

80000-82000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

87000-88000

83000-85000

83000-85000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

92000-93000

86000-88000

86000-88000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp