Hotline: 0936.288.112
 

Hợp tác xã nuôi tôm Việt Nam đạt chứng nhận ASC, mở rộng thị trường đến Scandinavia

Một hợp tác xã nuôi tôm Việt Nam, được tài trợ một phần bởi công ty thủy sản Northcoast Đan Mạch, đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản lí nuôi trồng thủy sản (ASC).

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí