Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 4/9-10/9/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 4/9-10/9/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

DAF

10-09-19

Cá sống nước ngọt (cá lóc),  xuất xứ Việt Nam.

Cambodia

Cua Khau Dinh Ba (Dong Thap)

DAF

CASH

2.00

1,772

10-09-19

Cá sống nước ngọt (cá lóc),  xuất xứ Việt Nam.

Cambodia

Cua Khau Dinh Ba (Dong Thap)

DAF

CASH

20.50

1,772

09-09-19

Cá sống nước ngọt (cá lóc),  xuất xứ Việt Nam.

Cambodia

Cua Khau Dinh Ba (Dong Thap)

DAF

CASH

20.00

1,772

FCA

09-09-19

fillet Cá Lóc Bông Giant snakehead fish fillet (Channa micropeltes) ,ướp đá . Moi 100%.

Singapore

Ho Chi Minh

FCA

TTR

0.32

2,521

07-09-19

Cá Lóc Bông snakehead fish (Channa Micropeltes) ,ướp đá ( Đã làm sạch ).1kg-1.1kg /con Moi 100%.

Singapore

Ho Chi Minh

FCA

TTR

0.60

2,513

06-09-19

Cá Lóc Bông snakehead fish (Channa Micropeltes) ,ướp đá ( Đã làm sạch ).1kg-1.1kg /con Moi 100%.

Singapore

Ho Chi Minh

FCA

TTR

0.65

2,513

FOB

07-09-19

Cá lóc nguyên con đông lạnh, mới 100% (Packing NW : 18.00 KGM/ctn)

United States of America

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

TTR

2.70

3,050

06-09-19

Cá lóc bỏ nội tạng đông lạnh, size 200/500 (2pc/bag, 30pcs/ctn, 10kg/ctn, sl : 330ctns)

Canada

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

LC

3.30

3,700

06-09-19

Cá lóc bỏ nội tạng lạn da đông lạnh, size 600UP (1pc/bag, 16pcs/ctn, 10kg/ctn, sl : 110ctns)

Canada

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

LC

1.10

3,900

Nguồn: AgroMonitor tính toán dựa trên SLHQ

Tin miễn phí